-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35038 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا بهشت و دوزخ قبلاً آفريده شده است؟

بسياري از احاديث اسلام نيز اين معني را تأييد و تأكيد مي‎كند كه بهشت و دوزخ هم اكنون مخلوقند، از جمله در حديثي از امام علي بن موسي الرضا(ع) آمده است كه يكي از اصحاب او از بهشت و دوزخ پرسيد كه آيا آنها هم اكنون مخلوقند؟ امام(ع) فرمود «وَ انَّ رَسُولَ الله قَدْ دَخَلَ الجَنَّةَ وَ رَأي النَّارَ لَمَّا عُرجَ به الَي السَّماء». [آري آفريده شده اند، و پيامبر(ص) به هنگام معراج وارد بهشت شد و دوزخ را نيز مشاهده كرد.]

را وي مي گويد عرض كردم گروهي مي​گويند آنها مخلوق نيستند، امام(ع) فرمود «ما اُولئكَ منَّا وَلا نَحْنُ منْهُمْ، مَنْ اَنْكَرَ خَلْقَ الجَنَّة وَ النَّار فَقَدْ كَذَّبَ النَّبيَّ وَكَذَّبَنَا…» (بحارالانوار 8/119) [آنها از ما نيستند و ما از آنها نيستيم، كسي كه آفرينش بهشت و دوزخ را انكار كند پيامبر را تكذيب كرده، و ما را نيز تكذيب نموده است… .]

در بسياري ا ز روايات مربوط به معراج پيامبر(ص) به مسئله بهشت و دوزخ و وجود فعلي آنها اشاره شده، و اينها در حقيقت تأكيدي است بر آنچه در آيات فوق خوانديم كه قرآن در سوره نجم در جريان معراج پيامبر(ص) نيز اشاره كرده است.

در تفسير علي بن ابراهيم در شرح آيه «وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْري عنْدَ سدْرَة المُنْتَهي» چنين آمده است «و امَّا الرَّدُّ عَلَي مَنْ اَنْكَرَ خَلْقَ الجَنَّة وَ النَّار فَقَولُهُ عنْدَها جَنَّةُ المَأْوَي، اَيْ عنْدَ سدْرَة المُنْتَهي فَسْدرَةُ المُنْتَهي في السَّماء السَّابعَة وَجَنَّةُ المَأْوَي عنْدَها» (تفسير علي بن ابراهيم 2/335) [پاسخ كساني كه آفرينش بهشت و دوزخ را انكار مي كنند، آية «عنْدَها جَنَّةَ المَأوَي» است يعني در نزد سدره المنتهي كه در آسمان هفتم است، بهشت جاويدان قرار دارد.]

روايات متعددي كه در منابع شيعه و اهل سنّت دربارة تولّد بانوي اسلام فاطمه زهرا(ع) آمده نيز گواه بر اين معني است كه مي گويد پيامبر اكرم(ص) در شب معراج وارد بهشت شد و از ميوة درختان بهشتي تناول فرمود، و از همان ميوه، نطفة فاطمه زهرا(ع) منعقد شد، و لذا پيامبر(ص) او را مي‎بوسيد و مي‎گفت «از او بوي بهشت مي‎شنوم».

در تفسير آيه 37 سوره أل عمران… «كُلَّما دَخْلَ عَلَيْها زَكَريَّا المحْرابَ وَجَدَ عنْدَها رزْقاً…» [هر زمان ذكر يا وارد محراب مريم(س) مي شد غذاي مخصوصي در آنجا مي يافت] «و هنگامي كه سؤال مي كرد از كجا آورده اي مي گفت از سوي خدا است» در بسياري از منابع اسلامي اعم از شيعه و اهل سنت آمده است كه اين غذا ميوه هاي بهشتي بود كه در غير فصل خداوند در اختيار مريم مي گذاشت.

درباره بانوي اسلام، فاطمه زهرا(ع) نيز در روايات اسلامي مي​خوانيم كه خداوند مائده بهشتي بر آن حضرت نازل كرد و پيامبر(ص) و علي(ع) و جمعي از همسران پيامبر(ص) و همسايگان از آن خوردند و پيامبر آن را تشبيه به جريان مريم كرده فرمود «الحَمْدُ لله الذَّي جَعَلَك شَبيهَةً بسَيَّدَة نساء بَني اسْرائيلَ» [شكر مي كنم خدائي را كه تو را شبيه مريم بانوي زنان بني اسرائيل قرار داد.]

ممكن است گفته شود اينها مربوط به بهشت برزخي است؛ همان بهشتي كه ارواح شهدا نيز بعد از شهادت و قبل از قيامت در آن جاي دارند، ولي پاسخ اين سخن اين است كه بهشت برزخي مادي نيست، بلكه جنبة مثالي دارد و ارواح در قالبهاي مثالي در آن بهشت متنعمند و مسلماً چنين بهشتي كه جنبه مادي عنصري ندارد، ميوه هائي همچون ميوه هاي اين جهان كه قابل استفاده براي اين جسم مادي باشد در آن نخواهد بود، بلكه از جهاتي شبيه به صحنه هائي است كه انسان در خواب مي بيند و لذّاتي كه از آن بهره مند مي گردد.

اضافه بر اينها در روايات متعددي مي خوانيم كه بهشت، هم اكنون در حال شكل گرفتن و گسترش به وسيله اعمال انسانها است و پاره اي از اعمال سبب غرس درختان تازه اي در بهشت مي شود، اين گونه اخبار تنها در صورتي مفهوم است كه بهشت هم اكنون موجود باشد.

پيام قرآن ج 6


آية الله مكارم شيرازي و ساير همكاران


مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.