-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35139 یکشنبه 3 شهریور 1398 آمار بازدید:585

ديدگاه اهل تسنن و شيعه در مورد آية مباهله چيست؟
روايات فراواني در منابع معروف و دست اول اهل سنت و منابع اهل بيت (ع) آمده است كه با صراحت ميگويد آيه مباهله درباره علي (ع) و فاطمه و حسن و حسين (ع) نازل شده است از جمله1 ـ در صحيح مسلم در كتاب «فضائل الصحابه» در باب فضائل علي بن ابيطالب (ع) از سعد بن ابي وقاص نقل شده كه معاويه به سعد گفت «چرا ابوتراب (علي (ع)) را سب و دشنام نميدهي»؟ گفت من سه سخن از پيامبر اكرم (ص) به ياد دارم كه به خاطر آنها نميتوانم علي (ع) را دشنام دهم ! و اگر يكي از آنها براي من باشد بهتر از تعداد زيادي شتران سرخ مو است (اين حيوان از گرانبهاترين سرمايههاي عرب محسوب ميشد) سپس داستان حديث منزلت (در جنگ تبوك) و داستان پرچم دادن به دست علي (ع) در جنگ خيبر را ذكر ميكند، و بعد ميافزايد.«هنگامي كه آيه مباهله نازل شد، رسول خدا (ص) علي و فاطمه و حسن و حسين (ع) را فراخواند ، سپس عرضه داشت خداوندا اينها اهل منند». (و مصداق اين آيهاند) (صحيح مسلم 4/1871 حديث شماره 32 باب 4).2 ـ در صحيح ترمذي در جاي ديگر نيز حديث از سعد بن وقاص نقل شده كه وقتي آيه مباهله نازل شد ، پيامبر اكرم(ص)، علي و فاطمه و حسن و حسين (ع) را فراخواند و عرضه داشت «اَللّهُمَّ هؤلاءِ اَهْلي» [خداوندا ! اينها اهل بيت منند] . (صحيح ترمذي 5/225)3 ـ سيوطي در «الدرالمنثور» از «حاكم» و «ابن مردويه» و «ابونعيم» در «دلائل» از «جابر بن عبدالله انصاري» نقل ميكند «هنگامي كه پيغمبر اكرم(ص) قرار مباهله با مسيحيان گذاشت ، روز بعد دست علي(ع) و فاطمه(س) و حسن و حسين(ع) را گرفت و براي مباهله آورد ، اما آنها (مسيحيان) حاضر به مباهله نشدند ، سپس جابر ميافزايد آيه «تَعالَوْا نَدْعُ اَبْنائَنا وَ اَبْنائَكُم...» درباره آنها نازل شده. (الدر المنثور 2/38)علامه طبري در تفسيرش با سند خود از «زيد بن علي» در تفسير اين آيه نقل ميكند «كانَ النَّبُّي وَ عَلِيّ وَ فاطِمَهُ وَالحَسَنُ وَالحُسَينُ» [در آنجا پيامبر و علي و فاطمه و حسن و حسين (ع) بودند] (تفسير طبري 3/192) 

پيام قرآن ج 9


حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.