-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35146 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

محتواي آيه وزارت و احاديث مربوط به آن چيست؟

در سوره طه از آيه 29 تا 32 از زبان موسي (ع) ميخوانيم «وَاحعَلْ لي وَزيراً مِنْ اَهلي – هارُونَ اَخي – اَشدُدْ بِهِ اَزري – وَاَشْرِكْهُ في اَمري»

اين آيات خواستههاي موسي را در آغاز بعثت بيان ميكند ، عرض ميكند خداوندا [وزيري از خاندانم برايم قرار ده – برادرم هارون را – به وسيله او پشتم را محكم كن – و او را در كار من شريك فرما].

در ذيل اين آيه نيز روايات متعددي در منابع معروف اهل سنت ديده ميشود ، كه حكايت از اين دارد كه پيامبر اسلام (ص) براي پيشبرد اهداف رسالتش همين خواسته را از خداوند تقاضا كرد، با اين تفاوت كه به جاي نام هارون نام علي (ع) را گذاشت ، بخشي از اين روايات را در ذيل ملاحظه ميفرماييد

1 ـ در «شواهد التنزيل» از «حذيفه بن اُسيد» چنين نقل شده است كه پيامبر اكرم (ص) دست اميرمؤمنان علي بن ابيطالب را گرفت و فرمود «اَبْشِرْ، وَ اَبْشِر، اِنَّ مُوسي دَعا رَبَّه اَنْ يَجْعَلَ لَهُ وَزيراً مِنْ اَهِلِه هارُونَ ، وَ اِنّي اَدعُوا رَبّي اَنْ يَجْعَلَ لي وَزيراً مِنْ اَهلي عَلِيّ اَخي، اُشْدُد بِهِ ظَهري وَاَشْرِكْهُ في اَمْري» (شواهد التنزيل 1/368، ح 510)

[بشارت باد بر تو (باز هم) بشارت باد بر تو (اي علي) موسي از پروردگارش تقاضا كرد كه براي او وزيري از خاندانش هارون را – قرار دهد و من از پروردگارم خواستهام كه وزيري براي من از خاندانم قرار دهد ، علي برادرم را، خداوندا به وسيله او پشت مرا محكم كن، و او را در كار من شريك فرما].

2 ـ در حديث ديگري از «اسماء بنت عميس» نقل ميكند كه از رسول خدا (ص) شنيدم ميفرمود «اللّهمِّ اِنّي اَقولُ كُما قالَ اَخي مُوسي ، اَللّهُمَّ اجعَلْ لي وَزيراً مِنْ اَهلي ، عَليّاً اَخي ، اُشدُد بِهِ اَزري ، و اَشْرِكْهُ في اَمْري ، كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثيراً وَ نَذكرك كثيراً، اِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصيراً» (همان مدرك/370، ح 511)

[پروردگارا ! من از تو همان را تقاضا ميكنم كه برادرم موسي تقاضا كرد ، خداوندا ! وزيري از اهل من برايم قرار ده ، علي(ع) برادرم را ، با او پشتم را محكم كن و او را در كار من شريك فرما ، تا تو را بسيار تسبيح گوئيم ، و تو را بسيار ياد كنيم كه تو به حال ما بصير و بينايي.]

بديهي است منظور از شركت در كار پيامبر اسلام(ص)، به معني شركت در نبوت نيست ، بلكه منظور شركت در امر رهبري مردم است.

اين احاديث به وضوح ميگويد پيامبر(ص) دعايي كرد و خداوند دعاي او را همچون دعاي موسي ـ مستجاب كرد، دعايش اين بود كه وزيري از خاندانش براي او قرار داده شود كه در كار او شريك گردد، و پشت پيامبر(ص) با همكاري او قوي شود، درست همانند هارون نسبت به موسي.

همان گونه كه مسلم است منظور شركت در امر نبوت نبوده، چون بعد از پيامبر اسلام (ص) كه خاتم انبياء بود ، پيامبري وجود نداشت ، و نيز معلوم است كه منظور تنها شركت در امر به معروف و نهي از منكر و ارشاد و تبليغ دين نيست ، چرا كه اين وظيفة همة مسلمانان است ، زيرا همه بايد امر به معروف و نهي از منكر كنند ، و همه بايد در حد توان خود تبليغ اسلام و ارشاد جاهل نمايند.

بنابراين منظور مقام خاصي است غير از نبوت و غير از وظيفه عمومي امر به معروف ، آيا اين مسأله چيزي جز رهبري الهي و وزير بودن از سوي خداوند ميتواند باشد؟ و نتيجة مستقيم اين امر ، آن است كه او بعد از پيامبر (ص) جانشين بلافصل وي خواهد بود.

به تعبير ديگر وظايفي وجود دارد كه كار همة افراد نيست ، و آن حفظ آئين الهي از هر گونه تحريف و انحراف ، و همچنين تفسير مجملات و مبهمات كه براي افراد در محتواي آئين رخ ميدهد ، و رهبري امت در غيبت پيامبر (ص) و بعد از او و كمك مؤثر در پيشبرد اهداف او است ، كه همه آنها در كلمه وزير خلاصه ميشود.

اين همان چيزي است كه پيامبر (ص) از خداوند درباره علي (ع) خواست، و خدا دعاي او را مستجاب كرد.
پيام قرآن ج 9

حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.