-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35157 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مضمون آية انفاق در سورة بقره آية 274 چگونه است؟

در آيه 274 سوره بقره ميخوانيم «اَلَّذين يُنْفِقُونَ اَمْوالَهُمْ بِاللِّيلِ وَالنِّهارِ سِرّاً وَ عَلانِيَهً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لاخوف عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ» [كساني كه اموال خود را به هنگام شب و روز ، پنهان و آشكار ، انفاق ميكنند ، مزدشان نزد پروردگارشان است ، نه ترسي بر آنها است و نه غمگين ميشوند].بدون شك مفهوم آيه، كلّي و جامع است ، و تشويق به انفاق در راه خدا در اَشكال مختلف است ، آشكارا و پنهان ، در شب و روز ، و به كساني كه انفاق ميكنند بشارت عظيمي ميدهد هم پاداششان را كه نزد پروردگارشان بزرگ است و هم خوف و اندوهي از گذشته و آينده نخواهند داشت ، ولي از روايات اسلامي استفاده ميشود كه فرد شاخص آن علي (ع) است.زيرا در شأن نزول اين آيه ، روايات بسياري وارد شده كه نشان ميدهد نخستين بار دربارة علي (ع) نازل گشت.ابن عبّاس ميگويد اين آيه دربارة علي بن ابيطالب (ع) نازل شد او فقط چهار درهم داشت ، درهمي را در شب ، و درهمي را در روز ، و درهمي را آشكارا ، و درهمي را پنهان در راه خدا انفاق كرد، رسول خدا (ص) فرمود «ما حَمَلَكَ عَلي هذا؟» [چه چيز تو را بر اين كار واداشت؟].عرض كرد «حَمَلَني عَلَيْها رَجاءَ اَنْ اَسْتَوجِبُ عَلَي اللهِ ما وَعَدَني» [براي اين بود كه وعدهاي را كه خدا به من داده است استحقاق پيدا كنم].رسول خدا (ص) فرمود «اَلا ذلِكَ لَكَ» [آگاه باش كه اين وعده دربارة تو تحقّق يافت]، در اين هنگام آية فوق نازل گشت.
پيام قرآن ج 9


حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.