-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35199 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مهمترين آثار رعد و برق چيست؟

دانشمندان براي «رعد و برق» آثار زيادي ذكر كرده‎اند كه به مهمترين آنها اشاره مي‎گردد1ـ نخستين اثري كه رعد و برق دارد و اين فايده، تمام موجودات جهان ـاعم از انسان‎ها، حيوانات، گياهان، نباتات و جوامد ـ را در برمي‎گيرد، نزول باران و آب‎هاي آسماني است.2ـ فايده ديگر آن، «آفت كشي» گياهان است؛ يعني «رعد و برق» آفت گياهان را از بين مي‎برد. بدين گونه كه حرارت شديدي كه بر اثر رعد و برق ايجاد مي‎شود، سبب مي‎گردد تا اكسيژن اضافه توليد گردد و تبديل به نوعي آب شود كه آن را «آب اكسيژنه» مي‎نامند. كه از دو اكسيژن و دو هيدروژن تشكيل مي‎گردد. « آب اكسيژنه » يكي از مواد ضدعفوني كننده است كه معمولاََ در داروخانه‎ها يافت مي‎شود.اين ماده ضد عفوني وقتي همراه باران بر سطح زمين نازل مي‎شود، آفت گياهان را از بين مي‎برد. به همين جهت، اگر رعد و برق كم شود، آفت گياهان زياد مي‎گردد.3ـ سومين خاصيت مهم «رعد و برق» توليد مقدار زيادي كود براي گياهان است. رعد و برق‎هاي آسماني هر ساله ده‎ها ميليون تن كود توليد مي‎كنند و بر سراسر كره زمين مي‎پاشند، كودي قوي، مفيد، مؤثّر، و فراگير براي تمامي گياهان.اين كودها بدين گونه ايجاد مي‎‎شوند كه دانه‎هاي باران به وسيله حرارت زياد ناشي از برق با كربن تركيب مي‎شوند و اكسيد كربن را توليد مي‎كنند و هنگامي كه به همراه باران بر روي خاك مي‎ريزند، با خاك تركيب شده، يك نوع كود گياهي قوي، مؤثر و مفيد به وجود مي‎آورند.آري، اين رعد و برق آسماني چنين آثار مهمي دارد و از آيات بزرگ الهي به شمار مي‎آيد، جالب اينكه قرآن مجيد زماني پرده از اين رازهاي مهم علمي برداشت كه عقل انسان تصور آن را هم نمي‎كرد!بنابر آيه شريفه، رعد حمد و تسبيح خدا مي‎گويد، تسبيح به معناي تنزيه خداوند از هر گونه عيب و نقصي است، آيا آفت زدايي گياهان كره زمين به وسيله رعد و برق، تنزيه خداوند از هر گونه عيب و نقصي نيست؟ آيا آفت زدايي، نوعي تسبيح نيست؟حمد، ستايش بر صفات جلال و جمال خداوندي است، آيا تغذيه گياهان نوعي حمد و ستايش در عالم ممكنات و مخلوقات محسوب نمي‎شود؟
مثالهاي زيباي قرآن ج 1


حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.