-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35204 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قرآن درباره تازه مسلمانان سست ايمان چه مثالي آورده است؟

خداوند در آيه 92 سوره نحل در بيست و نهمين مثل مي‎فرمايد «وَ لا تَكُونُوا كَالَّتي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكاثاََ تَتَّخِذُون اَيْمانُكُمْ دَخَلاََ بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُونَ اَمَّةٌ هِيَ اَرْبي مِنْ اَمَّةٍ اِنَّما يَبْلوُكُمْ اللّهُ بِه وَ لَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يوْمَ ما كُنْتُمْ فيهِ تَخْلِفُونَ» [همانند آن زن [سبك مغز] نباشيد كه پشم‎هاي تابيده خود را پس از استحكام، وا مي‎تابيد! در حالي كه سوگند [و پيمان] خود را وسيله خيانت و فساد قرار مي‎دهيد، بخاطر اينكه گروهي، جمعيتشان از گروه ديگر بيشتر است [و كثرت دشمن را بهانه‎اي براي شكستن بيعت با پيامبر مي‎شمريد] خدا فقط شما را با اين وسيله آزمايش مي‎كند و به يقين روز قيامت، آنچه را در آن اختلاف داشتيد، براي شما روشن مي‎سازد!]در آ‎غاز اسلام كه مسلمانان در اقليت و دشمنان و مشركان در اكثريت بودند، برخي از جوانان شيفته پيامبر شده، به آن حضرت ايمان مي‎آوردند؛ ولي آنها تحت فشار خانواده، دوستان، آشنايان و جامعه مشرك قرار مي‎گرفتند؛ در اين مرحله برخي همانند ابوذرها، بلال‎ها و عمارها مستحكم و پايدار بودند و حتي در راه عقيده خود جان مي‎باختند. ولي برخي از تازه مسلمانان سست بودند و طاقت تحقيرها، سرزنش‎ها و اعتراضات اطرافيان را ـ كه اكثريت جامعه را تشكيل مي‎دادند نداشتند و پس از پشت سرگذاشتن مراحل سخت اسلام و ايمان مرتد گشته، دوباره به صف مشركان مي‎پيوستند. آيه فوق درباره اين دسته از تازه مسلمانان سست ايمان نازل شده است.« وَ لا تَكُونُوا كَالَّتي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكاثاََ» اي تازه مسلمانان، اي كساني كه با زحمت و تحمل مشكلات، مراحل اسلام و ايمان را پشت سر گذاشتيد و مفتخر به قبولي پاك‎ترين و بهترين دين آسماني شديد، مانند آن زن نادان سبك مغزي كه ريسماني مي‎تابيد و بعد از تمام شدن كار آن را وا مي‎تابيد، نباشيد و پس از گرويدن به اسلام و ايمان، زحمت‎هاي خود را هدر ندهيد و به كفر و شرك باز نگرديد.در اينكه نام اين زن سفيه و ابله چه بوده است، اختلاف است. برخي او را «رايطه» ناميده‎اند. بعضي معتقدند كه نامش «ربطه» بوده است و عدهاي نيز بر اين عقيده‎اند كه او را «رابطه» مي‎خواندند، ولي به هر حال، اين زن در زمان جاهليت زندگي مي‎كرد و بسيار ابله و نادان بود. به همين جهت، عرب او را «حمقاء» نيز ناميده است.كار احمقانه اين زن متمكن ابله، اين بود كه هر روز صبح مقداري پشم آماده مي‎كرد، سپس كنيزهايش را مي‎خواند تا اين پشم‎ها را بتابند و با آن طنابي بسازند.آنها با زحمت فراوان اين كار را انجام مي‎دادند. به هنگام ظهر ناهار مي‎خوردند، پس از صرف ناهار دوباره آن زن، كنيزان خود را فرا مي‎خواند تا اين ريسمان تابيده شده را واتابند و دوباره تبديل به پشم كنند، آنها نيز چنين مي‎كردند. روز بعد دوباره صبح هنگام، پشم‎ها را طناب و عصر گاهان طناب تابيده را تبديل به پشم مي‎كردند و اين داستان احمقانه هر روز تكرار مي‎شد.قرآن مجيد در اين آيه شريفه به تازه مسلمانان سست ايمان هشدار مي‎دهد كه مانند آن زن احمق عمل نكنند و از دين و ايمان خود باز نگردند.«تَتَّخِذُونَ اَيْمانُكُمْ دَخَلاََ بَيْنَكُمْ» اي تازه مسلمانان! اي سست! ايمانان! سوگند و پيمان خود را به وسيله خيانت و فساد قرار ندهيد و در بيعت با خداي خويش تقلب نكنيد.«اَنْ تَكُونَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبي مِنْ اُمَّةٍ» شما تنها به اين دليل كه مشركان در اكثريت هستند و مسلمانان در اقليت، براي پيمان شكني با پيامبر خدا اين را بهانه قرار ندهيد كه اين عذر و بهانه شما پذيرفته نيست، بلكه بايد به پيمانتان وفادار باشيد.«اِنَّما يَبْلُوكُمُ اللّهُ بِه» كثرت دشمن و قلت مسلمانان، عذر بازگشت به كفر نيست، بلكه اين خود نوعي امتحان الهي براي مسلمانان و مؤمنان است. سعي كنيد در اين امتحان پيروز و سربلند باشيد.«وَ لَيُبَيِّنُنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ما كَنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ» بي‎شك در روز قيامت خداوند تمام اختلافات را برطرف مي‎سازد و حقايق ظاهر مي‎شود، و حتي كافران و مشركان افسوس مي‎خورند كه چرا ايمان نياوردند.اين مثل،مثل بسيار زيبا، رسا، جالب و جاذبي است و هشدارباشي است براي مسلماناني كه طناب ايمان خود را محكم تابيده‎اند و با زحمت فراوان آن را به اتمام رسانيده‎اند تا مبادا پس از اين همه زحمت با روي آوردن به شرك آن را هدر دهند.
مثالهاي زيباي قرآن ج 1


حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.