-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35210 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا حضرت مسيح اكنون زنده است؟
يكي از جمله هاي آيه تطهير عيساي مسيح، درباره توفي آن حضرت است: (إِذْ قالَ اللهُ يا عيسي إِنّي مُتُوَفيك) آل عمران/55 توفّي هم درباره مرگ استعمال شده است و هم درباره خواب؛ خداي سبحان در پاسخ كفّار كه مرگ را گم شدن در زمين مي دانستند: (ءَاِذا ضَلَلنا فِي الْاَرْضِ ءَاِنّا لَفي خَلْقِ جَديد) سجده/10، مي فرمايد: مرگ توّفي است نه گم شدن در زمين : (قُلْ يَتَوفيكم مَلِكُ الْمَوْتُ الَذِي وُكِّل بِكم) سجده/11؛ مرگ وفات است، نه فوت و هنگام مرگ مأموران الهي ايشان را توّفي مي كنند و او وفات مي كند، نه فوت. قرآن كريم درباره خواب نيز مي فرمايد: (يَتَوفيكُم بِاللَّيلِ وَيَعلمُ ما جَرحْتُم بِالنِّهار) انعام/60؛ [خدا هر شب شما را توفي مي كند و آنچه را در روز كسب كرديد مي داند]. همچنين مي فرمايد: (اَللهُ يَتَوفِّيَ الْاَنفسَ حينَ مَوْتِها وَالَّتي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها) زمر/42؛ خداي سبحان آنها را كه مي ميرند، در هنگام مرگ توفي مي كند و ديگران را در هنگام خواب توفّي مي كند. توّفي همان اخذ تام است كه اختصاص به موت ندارد. پس چون توفّي در غير مرگ نيز استعمال مي شود، از اين آيه نمي توان موت عيساي مسيح را استنباط كرد گرچه اصل موت براي آن حضرت نيز امري است قطعي.

درباره اين كه حضرت عيسي داراي مرگ است مجموعاً چهار دليل وجود دارد؛ بعضي از ادلّه عام است، مانند: (كلٌّ نفسٍ ذائِقةُ الْمَوْتِ) انبياء/35، يا (وَ ما جَعَلْنا لِبَشرٍ مِنْ قَبْلِك الْخُلد) انبياء/34 كه عيساي مسيح (ع) را مانند ديگران شامل مي شود. بعضي از ادله نيز خاص است، مانند آنچه خود عيساي مسيح فرمود: (وَالسِّلام عَليِّ يَوْمَ وُلِدَتْ وَيوم اَمُوت) مريم/33، يا قرآن كريم مي فرمايد: (وَاِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتاب اِلّا لِيُؤمِننِّ بِه قَبلَ مَوتَه وَيَوم القيمَة يَكُون عَلَيهِم شَهيداً) نساء/159.

اما سؤال اين است كه آيا عيساي مسيح اكنون زنده است و هنگام رجعت ظهور مي كند و به شهادت مي رسد يا ارتحال مي كند، يا هم اكنون رحلت كرده است؟ رأي استاد علامه طباطبايي (رضوان الله تعالي عليه) اين است كه چون توفّي هم در خواب استعمال شده است و هم در موت، بنابر اين ظهوري در موت ندارد. (الميزان،3/239.) بايد توجه داشت كه كلمه (متوفِّي) مشتق است و مشتق ظهور در متلبّس دارد و نسبت به كسي كه قبلاً داراي وصف بود و هم اكنون متلبس به آن نيست محل اختلاف است كه استعمال مشتق در آن مجاز است و بدون قرينه به كار نمي رود يا حقيقت است و نيازي به قرينه ندارد. ظاهر آيه نسبت به گذشته نيست، براي اين كه با عيساي زنده سخن مي گويد، ولي گويا زمان حال است. يعني در اين زمانِ متّصلِ به حالِ سخن، من تو را تَوَّفي مي كنم. بنابراين شايد ظهورش در موت به اندازه استدلال و استظهار كافي باشد. (إِنّي مُتَوفّيك) ، يعني روحت را قبض مي كنم، همانند قبض ارواح ديگر انسانها: (اَللهُ يَتَوَفِّي الا نَفسَ حينَ مَوْتها) زمر/42.

با شواهدي كه پيش از اين بيان شد، به يقين حضرت مسيح همانند ديگر انسانها داراي مرگ است، اما درباره اين كه اكنون مرده است يا نه، شايد بتوان از آيه (إنّي متوفّيك) مرگ آن حضرت را استظهار كرد، زيرا نمي توان گفت: چون توفّي درباره خواب هم استعمال شده ، محتمل است در اين جا مراد خواب باشد نه مرگ، چون توفّي در هنگام خواب،اختصاص به حضرت عيسي ندارد. همچنين توفّي عيساي مسيح (ع) به معناي عروج نيست، زيرا توفي در چنين معنايي به كار نرفته است.

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن ج 7 (سيرة پيامبران(ع) در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.