-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35257 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

پيامد اعراض از دين ابراهيم چيست؟
وقتي حضرت ابراهيم(ع) كعبه را بنا نهاد از جمله نيايشهاي آن بيانگذار كعبه، اين بود: «رَبَّنا وابعَث فيهم رسولاً مِنهم يَتلوا عَليهم اياتك و يُعملهم الكِتاب و الحِكمة و يُزكيهم انِّك أنت العزيز الحكيم» بقره/129. خدايا! عزت و حكمت اقتضا ميكند كه براي اين مردم، پيامبري اعزام كني؛ چون كار مبدأ عزيز و حكيم، نفوذ ناپذير و محكم و استوار خواهد بود. گرچه كعبه ساخته شد ولي كعبه بدون پيامبر سنگي است كه سودمند يا زيانبار نيست.

بنيانگذار كعبه، عقل ممثل بود و چون از فرزانگي اهل توحيد و وحي و رسالت، و اين كه نعمتي برتر از نعمت معرفت خداي سبحان و پيام آوران الهي نيست، به خوبي آگاه بود، از اين رو از خداي سبحان مسئلت كرد تا از فرزندان وي پيامبري مبعوث كند كه در پرتو هدايت خود، آنها را عاقل و خردمند سازد. خداي سبحان نيز ملّت و دين ابراهيم(ع) را ملت توحيد و عقل و رشد ناميد و فرمود: «ومَن يَرغب عَن مِلة ابراهيم الّا مَن سَفه نفسه» بقره/130. محتواي اين آيه مباركه اين است كه هر كس از ملت توحيدي ابراهيم خليل(ع) اعراض كند، سفيه است. پس كسي كه خدا را عبادت نكند، سفيه است و عكس نقيضش اين است كه كسي كه سفيه نيست، خدا را عبادت ميكند. بنابر اين عقل چيزي است كه در پرتو آن، خدا عبادت شود و در جايي كه خدا عبادت نشود سفاهت است نه عقل. باتوجه به اين نكته است كه استاد علامه طباطبايي(رضوان الله عليه) در ذيل آيه مزبور، حديث معروفِ: «العقل ما عُبد به الرحمن و اكتُسب به الجنان» را نقل ميكند (الميزان1/300).

قرآن كريم، راه ابراهيم(ع) را راه عقل، و اِعراض ازآن را سفاهت ميداند. و ابراهيم خليل نيز كعبه بدون پيامبر را سودمند و مؤثر نميداند و از خداي سبحان مسئلت ميكند تا براي هدايت نسل و ذريّه او، پيامبري را مبعوث كند. از اين رو رسول خدا(ص) ميفرمود: «أنا دعوة ابراهيم» (بحار12/92)؛ من محصول دعاي حضرت ابراهيم هستم. چه دعاي پربركتي كه نتيجه آن، رسالت رسول اكرم(ص) است.

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن كريم ج 9 (سيرة رسول اكرم در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.