-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3532 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا نوارها و برنامههاي ويديويي و سي دي سياحت غرب واقعيت دارد؟

كتاب سياحت غرب كه بر اساس آن نوارها و سيديهايي منتشر شده است، بر اساس آيات و روايات اسلامي دربارة مسايل پس از مرگ و معاد نوشته شده است. مرحوم آيت اللّه قوچاني رخدادهاي پس از مرگ را مانند كسي كه خودش از نزديك شاهد مراحل و مواقف عالم پس از مرگ بوده، گزارش كردهاند.

مُنتها، در سي دي سياحت غربي كه ما آن را تماشا كرديم، دو ملكي كه از ميت پرسش ميكردند به شكل عجيبي وحشتناك نشان داده شده بودند. بيشتر روايات در اينباره به اين صورتند كه دو فرشته از فرشتههاي الهي سراغ ميت ميآيند و از اصول و عقايد او، توحيد و نبوت و ولايت و... ميپرسند. اگر ميت از عهده پاسخ پرسشها برآمد وي را به جنت و رضوان بشارت ميدهند و او را در اختيار ملايكه بهشت قرار ميدهند اَمّا اگر خداي ناكرده از دادن پاسخ فرو ماند او را در اختيار فرشتگان عذاب قرار ميدهند.(بحارالانوار، علامه مجلسي;، ج 6، ص 245، مؤسسه الوفأ.)

بله در برخي از روايات آمده است كه ميت را كه در قبر گذاشتند اگر مؤمن باشد فرشتگاني زيبارو با نام مبشر و بشير به سراغ او ميآيند و اگر كافر يا گنه كار باشد فرشتگاني با چهرة وحشتناك و بر حسب اعمالي كه ميت در دنيا انجام داده به سراغش خواهند آمد.(تصحيح الاعتقاد، شيخ مفيد، ص 90، كنگره شيخ مفيد.) حاصل آن كه تمثّل فرشتگان سؤال كننده، براي همه يكسان نيست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.