-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3534 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

تفاوت فرمان خداوند با فرمان انسانها چيست؟

فرمان انسانها دو گونه است: 1. مورد رضايت خداوند است; مانند فرمان انبيا، امامان، علما، فقيهانِ دين و...: يَـََّأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَّاْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الاْ ?َمْرِ مِنكُم...;(نسأ،59) اي كساني كه ايمان آوردهايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و صاحبان امر را...

اين گونه فرمانها، در طول و در جهت فرمان خداوند و به يقين رضايت خداوند را به دنبال دارد.

2. مورد رضايت خداوند نيست; مانند: فرمان طاغوتها، مستكبران، شياطين انسي و جنّي و...: يَـََّأَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الاْ ?َرْضِ حَلَـَلاً طَيِّبًا وَ لاَتَتَّبِعُواْ خُطُوَ َتِ الشَّيْطَـَنِ إِنَّهُو لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِين # إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوَّءِ وَ الْفَحْشَآءِ وَ أَن تَقُولُواْ عَلَي اللَّهِ مَا لاَتَعْلَمُونَ ;(بقره،168ـ169) اي مردم! از آن چه در زمين است، حلال و پاكيزه بخوريد و از گامهاي شيطان پيروي نكنيد; چه اين كه او دشمن آشكار شما است. او شما را فقط به بديها و انحرافات فرمان ميدهد ]و نيز دستور ميدهد[ آن چه را كه نميدانيد به خدا نسبت دهيد.

از اين رو، اين فرمانها، به كلي با فرمان خداوند متضاد و مخالف است و همه موظفند امر خداوند را به اين گونه فرمانها ترجيح دهند و به اين وسيله، سعادت دنيا و آخرت را به دست آورند.(تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 3، ص 434ـ440، دارالكتب الاسلامية; همان، ج 1، ص 568ـ570.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.