-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3535 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا زنان كشورهاي خارجي نيز گناه ميكنند؟

پيش از پاسخ، شايان توجه است كه خداوند متعال ميفرمايد: إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ الَّذِينَ هَادُواْ وَ النَّصَـَرَيَ وَ الصَّـَبِ ?‹ِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الاْ ?َخِرِ وَ عَمِلَ صَـَـلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَ لاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَهُمْ يَحْزَنُونَ; (بقره، 62) در حقيقت كساني كه ]به اسلام[ ايمان آورده، و كساني كه يهودي شدهاند، و ترسايان و صابئان، هر كس به خدا و روز بازپسين ايمان داشت و كار شايسته كرد، پس اجرشان را نزد پروردگارشان خواهند داشت، و نه بيمي بر آنان است، و نه اندوهناك خواهند شد.

بر اساس آيه مذكور، برخي از پيروان اديان ديگر و غيرمسلمان، نيز در روز قيامت داراي اجر هستند.

هر كس كه در عصر خود به پيامبر بر حق و كتاب آسماني زمان خويش، ايمان آورده و عمل صالح انجام دادهاند، اهل نجاتند; ولي پس از ظهور اسلام و بعثت پيامبراسلامبه عنوان خاتم پيامبران، تمام انسانها موظفند كه از دين اسلام و آيين پيامبراكرمپيروي كنند.

اگر اين افراد اعم از پيروان اديان ديگر، كفار، لائيكها و... از اسلام و حقانيت آن آگاه باشند; ولي حق را نپذيرند و از روي عناد و لجاجت سر تسليم فرود نياورند، گنهكارند در واقع جاهل مقصر هستند و در روز قيامت معذور نخواهند بود.

ولي اگر به حقانيت اسلام پي نبرده و جاهل قاصر بوده و يا جز مستضعفان فكري باشند، معذور خواهند بود چنانكه خداوند متعال در سوره نسأ، آيات 97ـ99، حسابرسي افراد مستضعف را از ديگران جدا دانسته است.

مستضعفان افرادي هستند كه از نظر فكري يا بدني يا اقتصادي آنچنان ضعيفند كه قادر به شناخت حق از باطل نيستند و يا اينكه با تشخيص عقيده صحيح، بر اثر ضعف جسمي يا مالي يا محدوديتهايي كه محيط بر آنها تحميل كرده، بر انجام وظايف خود به طور كامل قادر نباشند و مهاجرت نيز براي آن مقدور نباشد، چنين كساني مصداق استثناي آيه هستند و عفو و مغفرت خداوند متعال شامل حالشان شده، داخل دوزخ نميشوند; بلكه در آنجا امتحان ميشوند و با اين امتحان شقي و سعيد از يكديگر شناخته ميشود، بر اساس عقايد شيعه هر شخصي موظف است بر اساس تحقيق و بر اساس دلايل منطقي و محكم، اصول دين خود را انتخاب كند و تقليد از پدران و آبأ و اجداد و يا تحت تأثير قرار گرفتن از محيط جايز نيست.(ر.ك: تفسير الميزان، علامه طباطبايي;، ج 5، ص 48، نشر اسلامي / تفسير نمونه، آيةالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 4، ص 83ـ88، نشر دارالكتب الاسلامية / معاد، حسين رباني ميانجي، ص 353ـ365، چاپ علميه.)

از نكات ياد شده معلوم ميشود كه همة انسانها از جمله زنان غير مسلمان در حال حاضر موظفند از دين اسلام پيروي كنند. اگر اين افراد با عناد و لجاجت از اين مهم سرباز زنند همة اعمالي كه بر خلاف دين اسلام انجام ميدهند گناه خواهد بود.

و بر فرض اگر لجاجتي در كار نباشد و قادر به تشخيص حق نباشند موظفند به دستورهاي پيامبران خود مانند حضرت موسي يا حضرت عيسي عمل كنند. بنابراين اگر آنان بر خلاف گفتههاي پيامبران و عقل خدا گراي خود عمل كنند مستحق عذاب خواهند بود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.