-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35367 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

از ديدگاه قرآن ثبت و ضبط كردار انسان چگونه است؟
خداي سبحان درباره اعمال انسان گاهي مي فرمايد: در هر جا و هر شرايطي باشيد خدا با شماست: «وهُو مَعَكم أَيْنَ ماكُنتم» حديد/4. پس ازهمه كردار و رفتار بشر آگاه است. بخش هاي ديگري از آيات قرآن همين اصل را به صورت روشن تر تبيين مي كند:

بخش يكم: آياتي از قبيل «وَالله بِما تَعملون خَبير» بقره/234؛ آل عمران/180. «وَالله بِما تَعملون عَليم» بقره/283؛ نور/28. «وَمَااللهُ بِغافِل عَما تَعمَلون» بقره/85 و149؛ آل عمران/99. [خداوند به كردار شما آگاه است و از آن غافل نيست.]

دوم: آياتي كه بيشتر از خبير، بصير و عليم را مي فهماند؛ مانند: «وَالله بِما يَعمَلون مُحيط» انفال/47.

سوم: آياتي كه خرد و كلان كارهاي انسان را خاطرنشان مي سازد؛ يعني از هنگام ورود بشر به عمل، تا پايان كار، گواهي و شهادت خدا و نظارت او، نيرو و توان بخشي او، و سرانجام، ضابطه و قانوني كلي را بيان مي كند؛ مانند: «وَماتَكون في شَأْن وماتَتْلوا مِنه مِن قُر‎ْآن ولاتَعمَلون مِن عَمَل إِلّا كُنا عَليكُم شُهودا إِذ تَفيضون فيه وما يَعْزُب عَن رَبِّك مِن مِثقال ذَرَّة في الاَرض ولا في السَّماء ولا أَصغر مِن ذلِك ولا أَكبر إِلّا في كِتاب مُبين» يونس/61. [اي پيامبر(ع) تو د رهيچ حالي نباشي و هيچ آيه اي از قرآن تلاوت نكني و به هيچ عملي با امتت وارد نشوي جز آن كه ما همان لحظه شما را مشاهده مي كنيم و هيچ ذره اي در همه زمين و آسمان از خداي تو پنهان نيست و خردتر از ذره و بزرگتر از آن هر چه هست همه در كتاب مبين حق تعالي و در لوح علم الهي ثبت و موجود است.]

مفاد اين آيه به عنوان قاعده اي كلي بيانگر همه مراتب افعال قلبي و قالبي انسان است. خدا همه اعمال آدمي را حفظ مي كند؛ زيرا او « علي كل شي ء حفيظ » است. هود/57) رسولان او نيز همه را مي نگارند: «إِنَّ رُسُلنا يَكتُبون ماتَمْكُرون» يونس/21 «وَإِن عَلَيكم لَحافظين كِراما كاتِبين» انفطار/10 – 11 [وقطعا برشما نگهباناني گماشته شده اند. { فرشتگان } بزرگواري كه نويسندگان اعمال شما هستند]، «مايَلفَظ مِن قَول الا لَديه رَقيب عَتيد» ق/18 [آدمي هيچ سخني را به لفظ در نمي آورد مگر اين كه مراقبي آماده نزد او آن را ضبط مي‎كند. بنابراين، هيچ عقيده، اخلاق و عملي نيست جز اين كه براي ثبت آن مأمور يا مأموراني وجود دارد كه مراقب آنند؛ يعني رقبه و گردن مي كشند تا خوب آن را ببينند و ثبت كنند. اين نيروهاي الهي از هر طرف انسان را احاطه كرده و شؤنات علمي و عملي او را زير نظر دارند: «إِذ يَتَلقي المُتُلقيان عَن اليَمين و عَن الشِمال قَعيد» ق/17 [آنگاه كه دو فرشته دريافت كننده از راست و از چپ مراقب نشسته اند.]

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن ج 5 (معاد در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.