-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3539 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مفهوم كلمات زير را بنويسيد:

الف: ختّار (لقمان،32)، ب: اَسْبَغَ(لقمان،20)

ختّار از مادة ختر به معناي حيله و نيرنگ است، و ختّار به نيرنگ در عهدشكني و تخلّف از پيمان گفته ميشود.(ر.ك: قاموس قرآن، سيد علي اكبر قرشي، ج 2، ص 224، دارالكتب الاسلامية / التحقيق في كلمات القرآن الكريم، حسن المصطفوي، ج 3، ص 19ـ20، مؤسسة الطباعة و النشر.) اين كلمه صيغة مبالغه است، زيرا مشركان و گنهكاران به طور مكرّر در گرفتاريها رو به سوي خدا ميآورند، عهد و پيمان با خدا ميبندند اما هنگامي كه طوفان حوادث فرو نشست پيمانهاي خود را پي در پي ميشكنند و نعمتهاي الهي را به دست كفران ميسپارند.

ختّار كفور(لقمان،32) نقطه مقابل صبّار شكور(لقمان،31) است كه در آيه قبل آمده است; كفران در مقابل شكرگزاري; و ختّار (پيمانشكني) در مقابل شكيبايي و باقي ماندن بر سر عهد و پيمان است; چرا كه وفاي به عهد تنها براي شكيبايان امكانپذير است، آنها هستند كه به هنگام شعلهور شدن ايمان فطري در درونشان، سعي ميكنند اين نور الهي ديگر به خاموشي نگرايد و حجابها و پردهها روي آن نيفتد.(تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 17، ص 89، دارالكتب الاسلامية.)

ب: اَسْبَغَ از مادّة سبغ، در اصل به معناي زره كامل و وسيع است، پس به نعمت فراوان و گسترده نيز اطلاق شده است، أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَه(لقمان،20) يعني خداوند نعمتهاي خود را بر شما گسترده و فراوان ساخت.(ر.ك: المفردات، راغب اصفهاني، ص 228، دارالكاتب العربي / تفسير نمونه، همان، ج 17، ص 64.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.