-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35413 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قرآن دوزخ را چگونه توصيف مي كند؟
قرآن مجيد برخي از اوصاف دوزخ را چنين بيان مي فرمايد:

1 - «إِنَّ المُجْرِمينَ في عَذاب جَهنَّم خالِدوُن لايُفَتِّر عَنْهم وهُم فيه مُبْلِسُون و ما ظَلْمناهُم ولكن كانوا هُم الظالِمين وَنادوا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَينا رَبُكَ قال إِنَّكم ماكِثوُن لَقَد جِئْناكُم بِالحَقِّ ولكِنَّ أَكثَركُم لِلحَقِّ كارِهون» زخرف/74 و 78.

[قطعا مجرمان در عذاب جهنم ماندگارند. عذاب از آنان تخفيف نمي يابد و آنان در آن جا نوميدند وما به ايشان ستم نكرديم، بلكه خود ستمكار بودند و فرياد كشند: اي مالك بگو پروردگارت جان ما را بستاند. وي پاسخ دهد: شما قطعا ماندگاريد. به تحقيق حقيقت را برايتان آورديم، ليكن بيشتر شما حقيقت را خوش نداشتيد.]

2 - «إِنَّ الَّذِين كَفَروا بِاياتِنا سَوف نُصلييهم نارا كُلَّما نَضَجِتَ جُلودُهم بَدَّلناهُم جُلودا غَيرَها لِيَذوُقوا العَذاب إِنَّ الله كان عَزيزا حَكيما» نساء/56. [آنان كه به آيات و نشانه هاي ما، يعني به پيامبر اكرم(ص) و قرآن كريم نگرويدند به زودي آنان را در آتشي اندازيم كه چون پوست هاشان سوخته شود آنها را تبديل به پوست هاي ديگر كنيم، تا آن كه عذاب و بدبختي را بچشند. قطعا خداوند عزيز و نفوذ ناپذير و حكيم و داناست.] يعني نه مي توان بر اراده الهي قاهر شد و نه اراده او بدون حكمت و مشييت او بدون مصلحت است.

پيامبر اسلام(ص) به يك نمونه از كساني كه اين گونه عذاب ها در انتظارشان است اشاره كرده مي فرمايد: «همانا قاتل حسين بن علي(ع) در تابوتي از آتش قرار مي گيرد و نصف عذاب اهل دنيا بر او روا مي شود. اين در حالي است كه دست و پاهايش به زنجيرهاي آتشين بسته و در قعر جهنم نگونسار خواهد بود. او بويي به شدت گنديده دارد كه اهل جهنم از آن بو به خدا پناه مي برند. قاتل حسين و همه كساني كه او را همراهي كردند در عذاب جاودان خواهند بود و هر وقت پوستشان بسوزد خداي عزوجل پوست هاي ديگر بدل آورد تا عذاب دردناك را بچشند و لحظه اي از آنان گرفته و كم نشود و از آب جوشان جهنم بنوشند. پس واي بر آنان از عذاب آتش.»

اين آتش از نوع آتش هاي مهربان و رحيم نيست، كه انسان را بسوزاند و از پا درآورد و سپس بدن انسان هر چه بسوزد سوزش و حرارتي احساس نشود، بلكه هر چه مي سوزاند، انسان نمي ميرد و به اعماق و ژرفاي پوست، استخوان، اعضا و جوارح و دل او نفوذ دارد. آري حتي استخوان هاي انسان كه نيروي لمس آنها همانند لامسه پوست نيست درد و سوزش را احساس مي كند. آنان كه خودسوزي و خودكشي مي كنند نيز در اين اشتباه قرار گرفته اند كه مي پندارند پس از چند لحظه سوز و گداز راحت مي شوند. غافل از آن كه آتش اخروي از نوع آتش دنيا نيست، بلكه از ويژگي هاي آن آتش اين است كه نه انسان را مي‎ميراند و نه مانند زنده ها مي ماند: «ثُمَّ لايَموت فيها ولايُحيي» أعلي/13. [آنگاه نه در آن مي ميرد و نه زندگاني مي يابد.]

3 - «وَمَنْ يُشاقِقِ الرَسوُل مِنْ بَعد ما تَبيَّن لَه الهُدي ويَتِبع غَيرَ سَبيلِ المُؤمِنين نُوّلِه ما تَولي ونُصْلِه جَهنّمَ وساءت مَصيرا» نساء/115. [و هر كس پس از آن كه راه هدايت براي او آشكار شد با پيامبر به مخالفت برخيزد و راهي غير راه مؤمنان در پيش گيرد، وي را بدانچه روي خود را بدان سو كرده واگذاريم و به دوزخش كشانيم و چه بازگشت گاه بدي است.]

اين آيه نيز نشان مي دهد كه آتش را خود انسان روشن كرده و او را مي سوزاند و خداوند نيز اين آتش سوزان و جهنم متحرك را سرپرستي مي كند: «نُولَّهِ ماتَولي وَنصْلِه جَهنَّم» و به جهنم اصلي و بزرگ مي رساند، و جهنم شدن بدترين «شدن ها» است: «وساءَت مَصيرا»؛ صيرورت و گرديدن او به جهنم بدترين مصيرهاست. بديهي است كه سرانجام اين قبيل جهنم هاي منقول به همان دوزخ اكبر است كه براي كافران مهيا شده است: «أُعِدَّت لِلكافِرين». بنابراين، اگر قرآن مي فرمايد: روز قيامت جهنم را مي آورند، نبايد اظهار شگفتي كرد كه چگونه جهنم را مي‎آورند بلكه نمونه آن آوردن جهنم كوچك، يعني انسان بزه كار است.

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن ج 5 (معاد در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.