-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3542 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

لطفاً در رابطه با ادا كردن حروف شمسي و قمري توضيح داده و مثال بزنيد.

در زبان عربي برخي از حروف را ناخوانا مينامند. حروف ناخوانا حروفي هستند كه نوشته ميشوند ولي خوانده نميشوند.

اين حروف در قرآن به دو دسته جداگانه تقسيم ميگردند:

الف) حروفي كه هميشه ناخوانا بوده و تلفظ نميشوند.

ب) حروفي كه در برخي موارد ناخوانا بوده و تلفظ نميشوند.

از جمله حروف قسم دوم، لام (ال) تعريف نزد حروف شمسي است. ال تعريف شامل دو حرف الف و لام ميباشد الف آن همزه وصل است ،لذا در ابتداي كلام خوانده ميشود، ولي در وسط جمله خوانده نميشود. و لام آن دو حالت دارد.

1. هر گاه بعد از لام تعريف يكي از چهارده حرف زير قرار گيرد لام خوانده نميشود و حرف بعد از لام مشدّد ميشود. حروف شمسي عبارتند از: ت، ث، د، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ل، ن.

در كتابت قرآن، براي راهنمايي قاري در چنين مواردي لام را بدون علامت سكون و در عوض حرف بعدي را مشدد مينويسند مانند: التوبه، الدينُ، اَلرَّعْدُ، الزَّبد، اَلشَّمسُ و...

2. هر گاه بعد از لام تعريف يكي از چهارده حرف باقي قرار بگيرد لام اظهار و خوانده ميشودو حرف بعد از لام نيز مشدد نميشود. چهارده حرف قمري در اين چند كلمه خلاصه شدهاند. عجبا كه خوف حقّ غمي مانند: اَلاْ َمين، اَلْبَرقُ، اَلْجَنَّةُ، اَلْحُكْمُ و...(ر.ك: آموزش روخواني قرآن، محمد مهدي ابراهيمي فر، ص 102، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي انصاري.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.