-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3544 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مسجد خانه خداست يعني چه؟

بيگمان، زمين و آسمانها و آنچه در آنهاست، براي خداست و تنها مالك اصلي، اوست; ](بقره، 107/ 116/ 284); (آل عمران، 129) و...[ از طرفي خداوند، هدف از خلقت را عبوديت بيان كرده و ميفرمايد: من جنّ و انس را نيافريدم، جز براي اين كه عبادتم كنند (و از اين راه تكامل يابند و به من نزديك شوند). (ذاريات، 56) از همين رو، محل عبادت خويش (مسجد) را خانه خود معرفي مينمايد كه حاكي از شرافت و قداست مساجد است; ميفرمايد: واَنَّ المَسـَجِدَ لِلّهِ فَلا تَدعوا مَعَ اللّهِ اَحَدا; (جنّ، 18) و اين كه مساجد از آن خداست، پس هيچ كس را با خدا نخوانيد. كه منظور مكانهايي است كه در آنجا براي خدا سجده ميشود كه مصداق اكمل آن، مسجد الحرام و مصداق ديگرش، ساير مساجد ميباشد.(رجوع كنيد: تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 25، ص 124، دارالكتب الاسلامية.)

در روايات اهل بيت: به اين معنا تصريح شده و بر طبق حديثي، رسول اكرم9 فرمودهاند: در تورات نوشته شده كه خانههاي من در روي زمين، مسجدهايند، پس خوشا بندهاي كه در خانهاش خود را پاكيزه كند و سپس در خانة من به ديدارم بيايد.(ميزان الحكمه، محمد محمدي ريشهري، ترجمه حميدرضا شيخي، ج 5، ص 2390، ح 8292، دارالحديث.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.