-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3545 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

فوايد ارتباط با مسجد چيست؟

1. از آن جا كه مسجد عبادتگاه عاشقان حق و تجلي گاه عشق و محبت اوست، يكي از مهمترين فوايد ارتباط با اين كانون معنوي ذكر و ياد خداست; ميفرمايد: في بُيوتٍ اَذِنَ اللّهُ اَن تُرفَعَ ويُذكَرَ فيهَا اسمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فيها بِالغُدُوِّ والاصال; (نور، 36) (اين چراغ پرفروغ الهي) در خانههايي قرار دارد كه خداوند اذن فرموده ديوارهاي آن را بالا برند (تا از دستبرد شياطين و هوسبازان در امان باشد)، خانههايي كه نام خدا در آنها برده ميشود و صبح و شام در آنها تسبيح او ميگويند.

2. خداوند ميفرمايد: اِنَّما يَعمُرُ مَسـَجِدَ اللّهِ مَن ءامَنَ بِاللّهِ واليَومِ الأَخِرِ واَقامَ الصَّلوَةَ وءاتَي الزَّكوَةَ ولَم يَخشَ اِلآاللّهَ; (توبه، 18) مساجد الهي را تنها كساني آباد ميكنند كه ايمان به خدا و روز قيامت آورده و نماز را بر پا دارد و زكات را بپردازد و از چيزي جز خدا نترسد. با توجه به اين كه آباد ساختن مساجد تنها به معني ساختمان و تأسيسات آن نيست بلكه مفهوم آن شامل اجتماع و شركت و ارتباط با مسجد است، روشن ميشود كه ارتباط با اين كانون عبادي، باعث تقويت ايمان به خدا و ايمان، روز رستاخيز شده و بايد افزون بر پيوند فرد با خدا به وسيله نماز، باعث پيوندش با خلق خدا به وسيله پرداخت زكات باشد و يكي ديگر از آثارش، توحيد در ترس از خداست يعني جز از خدا نترسيدن(رجوع كنيد: تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران،ج 7، ص 316، دارالكتب الاسلامية.)

3. يكي ديگر از فوايد ارتباط با مسجد، پاكيزگي روحي و رواني است; ميفرمايد: آن مسجدي كه از روز نخست بر پاية تقوا بنا شده، شايستهتر است كه در آن (به عبادت) بايستي; در آن مرداني هستند كه دوست ميدارند پاكيزه باشند و خداوند پاكيزگان را دوست دارد. (توبه، 108)(رجوع كنيد: دو ماهنامه مسجد، سال يازدهم، شماره 61، ص 37.)

4. ديگر از فوايد ارتباط با مسجد، اتّحاد بين مؤمنين است كه از مذمّت خداوند متعال نسبت به مسجد ضرار استفاده ميشود، ميفرمايد: كساني هستند كه مسجدي ساختند براي زيان رساندن (به مسلمانان) و (تقويت) كفر و تفرقه افكني در ميان مؤمنان ]و تفريقاً بين المؤمنين[. (توبه، 107) پس مسجد بايد كانون وحدت باشد نه عامل تفرقه.

5. در كلمات نوراني اهل بيت: فوايد بسياري براي ارتباط با مسجد داشتن، بيان شده در حديثي از رسول اكرمميخوانيم: ملازم مسجد دست كم با يكي از اين سه به خانهاش بر ميگردد: يا دعايي كه به درگاه خدا ميكند و خداوند با آن او را به بهشت ميبرد، يا دعايي ميكند كه به سبب آن خداوند بلاي دنيا را از او بر ميگرداند و يا برادري كه در راه خداي عزّوجلّ از وجودش بهرهمند ميشود.

و در حديث ديگري، از امام عليآمده است: هر كه به مسجد رفت و آمد كند به يكي از اين هشت چيز دست يابد: برادر ديني سودمند، يا دانشي جديد، يا آيتي محكم و استوار، يا رحمتي منتظره، يا سخني كه او را از هلاكت برهاند، يا شنيدن جملهاي كه او را به راه راست هدايت كند، يا آن كه گناهي را از ترس يا شرم ترك گويد.(ميزان الحكمه، محمد محمدي ريشهري، ترجمه حميدرضا شيخي، ج 5، ص 2396، ح 8315 و 8317، دارالحديث.)

البته فضايل و ثواب فراواني براي رفتن به سوي مسجد و يا نشستن در مسجد، در روايات بيان شده است.

6. هر چند بخشي از عبادات در اسلام فردي است، ولي روح اسلام، بر جماعت استوار است. به جا آوردن نمازهاي يوميه به جماعت، نماز جمعه و حج كه بزرگترين كنگره جهان اسلام است، همه در مسجد برپا ميشود. همه پاداشهاي الهي و آثار معنوي و اجتماعي و اخلاقي، تربيتي اين نوع عبادات را ميتوان از پي آمدهاي مفيد ارتباط با مسجد شمرد.(رجوع كنيد: پرتوي از اسرار نماز، محسن قرائتي، ص 207، ستاد اقامه نماز.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.