-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3548 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

لطفاً احكام كلي گناه را برايم بگوييد.

گناه به معناي نافرماني و تبهكاري است و معادل عربي و قرآني آن اثم، ذنب، عصيان و خطا آمده است.(ر.ك: معارف و معاريف، سيد مصطفي حسيني دشتي، ج 8، ص 675، انتشارات مفيد، تهران.)

قرآن كريم به طول كلّي هر گونه معصيت، گناه و نافرماني از دستورهاي خداوند متعال را نهي كرده و ميفرمايد: وَذَرُواْ ظَـَهِرَ الاْ ?ًِثْمِ وَبَاطِنَهُوَّ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الاْ ?ًِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ;(انعام،120) گناهان آشكار و پنهان را رها كنيد! زيرا كساني كه گناه ميكنند، بزودي در برابر آنچه مرتكب ميشدند، مجازات خواهد شد.

برخي از احكام كلي گناه عبارتند از:

1. گناه سبب محروميت انسان از پارهاي از نعمتها و توفيقات در دنيا و آخرت ميشود، همچنين باعث زنگار دل، تاريك و فاسد شدن قلب ميشود; خَتَمَ اللَّهُ عَلَيَ قُلُوبِهِمْ وَ عَلَيَ سَمْعِهِمْ وَ عَلَيََّ أَبْصَـَرِهِمْ غِشَـَوَةٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ;(بقره،7) خدا بر دلها و گوشهاي آنان ]كافران و گناهكاران[ مهر نهاده و بر چشمهايشان پردهاي افكنده شده، و عذاب بزرگي در انتظار آنهاست.

حضرت امام صادقميفرمايد: هر گاه آدمي گناهي ميكند، نقطة سياهي در دلش پديد ميآيد، اگر توبه كرد، آن نقطه پاك ميشود و اگر باز هم گناه كرد، آن نقطه بزرگتر ميشود، تا جايي كه تمام دلش را فرا ميگيرد و پس از آن هرگز روي رستگاري را نميبيند.(ميزان الحكمه، محمد محمدي ري شهري، ج 3، ص 464، مكتب الاعلام الاسلامي، قم.)

آن حضرتدر جايي ديگر ميفرمايد: خداوند نعمتي را كه به بندهاي بخشيده، از او نميگيرد، مگرآن كه گناهي كند كه مستحق سلب آن نعمت شود.(ر.ك: الكافي، محمد بن يعقوب كليني;، ج 2، ص 274، دارالكتب الاسلامية، تهران.)

2. گناه باعث شدت سكرات موت، عذاب قبر و گرفتاري برزخ ميشود; الَّذِينَ تَتَوَفَّغهُمُ الْمَلَغكَةُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُاْ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّءِم بَلَيََّ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ;(نحل،28) همانها كه فرشتگان ]قبض ارواح[ روحشان را ميگيرند در حالي كه به خود ظلم كرده بودند، در اين هنگام آنها تسليم ميشوند ]و ميگويند[ ماكار بدي انجام نميداديم آري خداوند به آنچه انجام ميداديد عالم است.

حضرت امام سجاد7 ميفرمايد: در قبر از انسانها سؤالهايي ميشود از جمله: آيا خداپرست بودي يا مشرك؟ از پيامبر6 و مكتب و دين و كتاب سئوال ميكنند; از خط رهبري و ولايت; از عمر و صرف آن; كسب مال و درآمد و مصرف آن در چه راهي و...(ر.ك: بحارالانوار، علامه مجلسي;، ج 6، ص 175 و 223، مؤسسة الوفأ، بيروت.)

3. گناه و نافرماني از دستورهاي خداوند غضب و خشم الهي و در نتيجه عذاب خداوند متعال و جهنم را در پي دارد; قرآن كريم ميفرمايد: ...وَ مَن يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُو فَإِنَّ لَهُو نَارَ جَهَنَّمَ خَـَـلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ;(جن،23)... و هر كس نافرماني خدا و رسولش كند، آتش دوزخ از آن او است، جاودانه در آن ميمانند.

و...(براي آگاهي بيشتر ر.ك: معاد، محسن قرائتي، ص 112 ـ 294، مؤسسه در راه حق، قم.)

گناه بر دو قسم است; 1. كبيره; گناهاني كه قرآن دربارة آنها وعدة عذاب داده است كه اگر شخص گناهكار در دنيا توبه كند و خود را از آن گناه پاك نمايد، گناه او پاك ميشود.

2. صغيره; گناهاني كه بزرگ و پراهميت نباشد و قرآن كريم نيز وعدة عذاب بر آنها نداده باشد. كه بر اساس شرايطي مانند: عدم تكرار، ندامت و پشيماني و... بخشيده ميشوند; چنان كه خداوند متعال ميفرمايد: إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآغرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّ ?‹َاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا ;(نسأ،31) اگر از گناهان بزرگي كه از آن]ها[ نهي شدهايد، دوري گزينيد، بديهاي شما را از شما ميزداييم، و شما را در جايگاهي ارجمند در ميآوريم.(براي آگاهي بيشتر ر.ك: گناهشناسي، محسن قرائتي، نشر پيام آزادي، تهران / گناهان كبيره، آيت اللّه عبدالحسين دستغيب شيرازي، نشر بنياد فرهنگي شهيد دستغيب.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.