-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3552 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا خواندن فاتحه براي اموات بايد حتماً سر خاك (قبر) باشد يا اينكه اگر در جاي ديگري به نيت ميت خوانده شود صحيح ميباشد؟ آيا درست است كه اموات شب جمعه به خانوادههاي خود و سر خاك سر ميزنند؟

در روايات متعددي آمده است كه بازماندگان ميت هركار خيري براي وي انجام دهند (مانند قرائت قرآن، فاتحه، صدقه، حج، نماز و روزه،...) به او ميرسد و از آن كار بهرمند ميگردد، بر پايه اين روايات، حتي اعمالي مثل فاتحه كه ميتوان در سر قبر خواند اگر در جاي ديگري نيز خوانده شود به ميت ميرسد. البته رفتن بر سر قبر ميت ثواب جداگانهاي غير از فاتحه خواندن دارد و ميت از اين كه به زيارت او بروند خوشحال ميشود (حتي اگر فاتحهاي خوانده نشود) مانند خوشحالي كسي كه هديهاي دريافت كرده است(مستدرك الوسائل، المحدث النوري، ج 2، ص 363، مؤسسة آل البيت.) و يكي از حقوق مؤمنين بر يكديگر به زيارت قبور يكديگر رفتن ميباشد، علاوه بر اين كه خواندن قرآن و فاتحه و بعضي از سورههاي مخصوص در سر قبر ثواب جداگانهاي دارد.(همان، ص 340.)

اما در مورد ارواح مؤمنين در شب جمعه، بر اساس روايتي از امام حسن، ارواح مؤمنين در شب جمعه در بيتالمقدس جمع ميشوند(بحارالانوار، علامه مجلسي;، ج 7، ص 116، مؤسسة الوفأ، بيروت.)، لكن روايات فراواني داريم كه اموات به اهل خود سركشي ميكنند و از حال آنها مطلع ميشوند(همان، ج 6، ص 256 تا ص 258.) در اين روايات گفته شده كه اموات هنگام زوال خورشيد (هنگام اذان ظهر) به نزد خانواده خود ميآيند، اينكه چند بار در هفته يا در سال ميتوانند به خانواده خود سركشي كنند بستگي به ميزان اعمال صالح آنان دارد، هر چه عملشان بيشتر باشد از آزادي بيشتري براي سرزدن به خانواده خود برخوردارند. در روايتي گفته شده كه برخي از مؤمنين هر روز، برخي هر دو روز يك بار و... تا برخي هفتهاي يكبار ـ هنگام ظهر جمعه ـ به خانواده خود سركشي ميكنند.(همان.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.