-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3553 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا بايد با ديگران مشورت كنيم؟

برخي دلايل ضرورت مشورت به شرح زير است:

1. مشورت، از طرفي سبب از بين بردن استبداد رأي و از جهت ديگر، موجب كم شدن عيبها و نقصها و تقويت مديريت ميشود; به همين خاطر قرآن كريم، به مشورت سفارش فرموده است: وَ أَمْرُهُمْ شُورَيَ بَيْنَهُم;(شوري،38) و كارهايشان از راه مشورت در ميان آنها صورت ميگيرد.; وَشَاوِرْهُمْ فِي الاْ ?َمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّه;(آلعمران،159) و با آنان مشورت كن، اما هنگامي كه تصميم گرفتي، ]قاطع باش و[ بر خدا توكل كن. امام عليدر اينباره ميفرمايد: كسي كه مشورت ميكند، از لغزيدن در خطاها مصون ميماند.(ميزان الحكمه، محمد محمدي ري شهري، ج 6، ص 2901، دارالحديث.)

2. زندگي با مشورت، بهتر پيش ميرود; پيامبر6 در اينباره ميفرمايد: هنگامي كه زمامداران شما، نيكان شما باشند و توانگران شما، سخاوتمندان و كارهايتان به مشورت انجام گيرد، در اين موقع روي زمين از زير زمين براي شما بهتر است. (يعني شايسته زندگي كردن هستيد.) و...(تحف العقول، حراني;، ص 36، جامعه مدرسين.)

3. مشورت كه نوعي استفاده از تجربههاي ديگران است، براي راهنمايي و انتخابِ بهترين راه است; امام سجاد7 در اينباره ميفرمايد: حق كسي كه از تو مشورت ميخواهد اين است كه اگر عقيده و نظري داري، در اختيار او بگذاري و اگر دربارة آن كار، چيزي نميداني، او را به كسي راهنمايي كني كه ميداند و اما حقّ كسي كه مشاور تو است اين است كه در آنچه با تو موافق نيست، او را متهم نسازي.(امالي، شيخ صدوق;، ص 373، كتابخانه اسلاميه.) هم چنين پيامبر اكرمدر اينباره ميفرمايد: احدي در كارهاي خود مشورت نميكند، مگر اين كه به راه راست و مطلوب هدايت ميشود.(ميزان الحكمه، همان.)

4. مشورت، سبب تفاهم و هم فكري در زندگي زناشويي و امور خانوادگي ميشود; براي مثال قرآن كريم، براي از شير گرفتن كودك ميفرمايد: ...فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاًعَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَا...;(بقره،233)... و اگر آن دو ]زن و شوهر[ با رضايت يكديگر و مشورت بخواهند كودك را ]زودتر[ از شير بازگيرند، گناهي بر آنها نيست...

بديهي است، در اين مسئله و در همة امورِ زناشويي و خانوادگي، اگر با مشورت پيش نرود، نه تنها تفاهم نخواهد بود، بلكه خودسريها پيش ميآيد و زندگي را تلخ ميكند; از اين رو، ضرورت مشورت به طور كامل روشن ميشود.

و...(ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 3، ص 142ـ147، دارالكتب الاسلامية; همان، ج 20، ص 462; همان، ج 2، ص 131ـ135.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.