-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3554 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا در بعضي موارد دعاهاي ما مستجاب نميشود در حالي كه اين دعاها هم خير است و هم در حق ديگران؟

خير دعا كردن بهترين وسيله براي ارتباط با خداوند و خواستن حاجات از اوست و اگر با شرايط استجابت دعا همراه باشد، حتماً اثر آن آشكار ميشود; خداوندمتعال در اينباره ميفرمايد: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ; (غافر، 60) پروردگار شما گفته است: مرا بخوانيد تا ]دعاي[ شما را اجابت كنم. يكي از مواردي كه براي اجابت آن توصيه شده است، دعا در حق ديگران است;(ميزان الحكمة، محمدي ريشهري، ج 3، ص 280، نشر مكتبةالاعلام الاسلامي.) بنابراين ممكن است در مواردي چون شرايط استجابت در آن مهيا نبوده، دعا مستجاب نشود، و اين بدان جهت است كه چه بسا انسان از خداوند چيزي ميخواهد كه قطعاً به زيان او است، ولي خود نميداند و خداوند عالم و حكيم، هرگز به چنين تقاضايي پاسخ مثبت نميدهد.(ر.ك: اصول كافي، شيخكليني; ج 2، باب فضلالدعأ و الحث عليه، داراحيأ لتراث العربي /تفسيرنمونه، آيتاللّه مكارمشيرازي و ديگران، ج، ص 146، دارالكتبالاسلامية.)

خداوند متعال بر اساس وعدهاي كه در قرآن داده است، دعاي دعاكننده را مورد اجابت خويش قرار ميدهد: ادعوني?گستجب لكم (غافر، 60) ليكن استجابت هر دعا به حسب نوع دعا و دعاكننده متفاوت است.

امّا تأخير دعا، ممكن است به خاطر وجود موانع و يا عدم شرايط لازم باشد.

برخي از موانع استجابت دعا عبارتند از:

1. تكذيب آيات الهي; (فرقان، 77); 2. نشناختن خداوند و ادا نكردن حق او; 3. ناسپاسي در برابر نعمتهاي الهي; 4. در نظر داشتن عيبهاي مردم; 5. دوست شدن با شيطان; 6. طلب نكردن از خدا; 7. معصيت الهي و...(اصول كافي، كليني;، ج 2، ص 479، دارالتعارف للمطبوعات.)

برخي شرايط استجابت دعا يا به تأخير نيفتادن آن عبارتند از:

1. رعايت خصوصياتي به هنگام دعا كردن; از جمله: حمد خدا، ياد نعمت او، شكر او، درود بر پيامبر9، يادآوري گناهان، توبه.(تفسير برهان، علامه سيدهاشم حسيني بحراني، ج 3، ص 766، مؤسسة بعثت.)

2. اعمال صالح ناشي از ايمان; كه محور اصلي پذيرش دعاست. (آلعمران، 190 ـ 194)

3. شناخت خدا، شستشوي قلب و دل، جلب رضايت او و توجه كامل به هنگام دعا.

4. مضطر بودن واقعي; حتي در حالت عادي. (نمل، 62)

5. دعا توأم با تضرع و مخفيانه بودن. (اعراف، 55)

6. اصرار در دعا، نام بردن چيز مورد نظر، در نظر گرفتن اوقات مخصوص، گريه كردن، هر چند كم باشد، براي همه مؤمنان دعا كردن.(ر.ك: اصول كافي، كليني;، ترجمه سيدهاشم رسولي، كتابالدعا، ج 4، ص 210 ـ 253، دفتر فرهنگ اهل بيت.)

در اين زمينه از مجموع آيات و روايات به چند نتيجه كلي ميتوان دست يافت:

1. خداوند مهربان وعده داده است، در صورتي كه بندهاش چيزي از او بخواهد، اجابت نمايد و قطعاً خُلف وعده نميكند: وَ مَنْ أَوْفَيَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. (توبه، 111)

2. خداوند به اقتضاي سلطنت و قدرتي كه بر قلب انسان دارد، وَاعْلَمُوَّاْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ; (انفال، 24) و بدانيد كه خداوند بين شخص و دل او حايل ميشود. قادر است هرگونه تصرفي را بدون هيچ مانعي، اِعمال نموده، دعاي بندهاش را اجابت نمايد; امّا در عين حال، اجابت، مشروط است.

3. هدف از دعا كردن يا صرفاً تقرب به درگاه الهي و يا برآورده شدن حوايج مادي و معنوي است.

4. استجابت دعا، دو حالت دارد: 1. در اسرع وقت اجابت ميشود; 2. با تأخير اجابت ميشود. در اين صورت نيز يا در دنيا و يا در آخرت است. تأخير در دنيا، زود هنگام و يا دير هنگام است.

صورت اول: در جايي است كه، تمامِ شرايط، موجود، موانع، مفقود باشد.

صورت دوم: تأخير در دنيا، چه زود و چه دير هنگام، ممكن است به خاطر چند امر باشد:

1. حكمت الهي كه ما نميدانيم: وَءَاتَــَكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ; (ابراهيم، 34) و قسمتي از آنچه از او خواسته بود، به شما داد.; 2. احتمال دارد سود آنچه بعداً اعطا ميشود، بيشتر از آنچه فعلاً تقاضا شده است، باشد; 3. تأخير دعا تا آخرت ممكن است به خاطر اهتمام مؤمن به دينش باشد تا در صورت اجابت در دنيا دينش تباه نگردد; 4. ممكن است به خاطر اين باشد كه خدا دوست دارد صداي بندهاش را بيشتر بشنود تا ثواب بيشتري به او بدهد; 6. تأخير، چه در دنيا و چه در آخرت، ممكن است به خاطر آزمايش باشد.

تذكر: موارد ذكر شده، همة آنچه در قرآن و روايات دربارة دعا آمده، نيست; بلكه مباحث مهم در اصل پرسش است.(ر.ك: الميزان، ترجمة استاد مصباح يزدي، ج 2، ص 39 ـ 57، بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي;.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.