-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35626 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

نمونههايي از خبرهاي غيبي در نهج البلاغه چيست؟
در اين كتاب هفتاد و پنج خبر غيبي وارد شده كه مجموع آنها (جزا آنچه كه در مورد حضرت مهدي(عجل الله فرجه الشريف) خبر داده)، تحقق پذيرفتهاند، و ما براي ارائه نمونه، ده مورد را يادآور ميشويم:
1. شهر بصره غرق ميشود
پس از آن كه جنگ جمل به پايان رسيد و بصره فتح شد علي (ع) خطبهاي ايراد كرد كه بخشي از آن، از خبرهاي غيبي آن حضرت بشمار ميآيد. فرمود:
«به خدا سوگند شهر شما غرق ميشود و مسجد شما بسان سينه كشتي ( كه بدنه آن در آب فرو ميرود و تنها سينهاش روي آب ظاهر است) ديده ميشود خداوند از بالا و پايين به اين شهر عذاب خواهد فرستاد».(نهج البلاغه، خطبه 13.)
ابن ابي الحديد در شرح اين كلام مينويسد:
بصره تاكنون دو بار در آب غرق شده است، يك بار در زمان «القادر بالله» و بار ديگر در زمان«القائم بامرالله»
طغيان آبهاي خليج فارس اين شهر را در آب فرو برد و از آن همه ساختمان تنها قسمتي از مسجد جامع همانطور كه علي (ع) خبر داده بود در ميان آب ديده ميشد و در اين دو حادثه تمام خانهها خراب شد و جمعيت زيادي غرق شدند.(شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد1/ 253)
2. معاويه بر سرزمين عراق مسلط ميگردد
اميرمؤمنان (ع) خبر ميدهد كه او پيش از معاويه از دنيا ميرود و معاويه پس از او بر عراق مسلط ميگردد و سپس ميافزايد: «و انه سيأمركم بِسَبّي و البراءة مِنّي …»
[از شما ميخواهد كه به من ناسزا گوييد و از من بيزاري جوييد….] (نهج البلاغه، خطبه 57.)
همان طور كه علي (ع) خبر داده بود، معاويه پس از آن حضرت، بر عراق مسلط شد و از مردم خواست كه به آن حضرت ناسزا بگويند و از او بيزاري جويند و داستان اسف انگيز ناسزاگويي به علي(ع) حتي در خطبههاي نماز جمعه كه از زمان معاويه به دستور او مرسوم شده بود در تواريخ ثبت و ضبط است. (به شرح نهج البلاغه: 4/55-128 مراجعه شود.)
3. از آنها ده نفر جان به سلامت نميبرند و…
در نبردي كه ميان امام (ع) و خوارج در كنار نهروان رخ داد امام پس از اتمام حجت، و بازگشت گروهي از آنان به صفوف امام، رو به ياران خود كرد و فرمود:
«مَصارعِهم دون النطفه، و الله لا يَفُلت مِنهم عَشره و لا يهلك منكم عشره». (نهج لبلاغه، خطبه 59.)
[قتلگاه آنان كنار نهروان است به خدا سوگند، از گروه آنان ده نفر جان به سلامت نميبرند و از شما هم ده تن كشته نميشوند.]
ابن ابي الحديد ميگويد اين خبر غيبي يكي از معجزات علي (ع) است كه نقل آن نزديك به تواتر رسيده است و در نبردي كه ميان امام و خوارج نهروان رخ داد همه شاهد بودند كه نه نفر از خوارج جان به سلامت بردند و از ميان ياران علي (ع) فقط هشت تن به شهادت رسيدند.( به شرح نهج البلاغه 5/3-13 مراجعه شود.)
4. مروان بن حكم حكومت بسيار كوتاهي خواهد داشت
مروان بن حكم در جنگ جمل اسير شد و امام حسن و امام حسين (ع) از پدر عفو او را خواستند حضرت او را آزاد كرده، و سپس فرمود:
«أما إن لَه إمراةً كلعقه الكَلب أَنفه، و هو أبوا الأكبش الأربعه و ستلقي الأمه منه و من ولده يوماً أحمر». (نهج البلاغه، خطبه 70.)
[آگاه باشيد براي اين مروان فرمانروايي كوتاهي است، بسان ليسيدن سگ بيني خود را (اين تعبير كنايه از كوتاهي مدت فرمانروايي است) او پدر چهار رئيس است و امت اسلامي از فرمانروايي او و فرزندانش روز خونيني خواهند ديد.]
همانطور كه آن حضرت خبر داده بود مروان به حكومت رسيد اما حكومت او بيش از نه ماه طول نكشيد و چهار فرزندش كه يكي از آنها عبدالملك و سه تاي ديگر عبارتند از: عبدالعزيز، بشر و محمد به رياست رسيدند، عبدالملك خليفه شد و آن سه والي مصر و عراق و جزيره شدند.
و امت اسلامي از مروان و فرزندانش روزهاي خونيني ديدند كه روشنترين گواه آن، ظلم و ستم و خونريزي هايي است كه به دست حجاج بن يوسف خونخوار كه از طرف عبدالملك مروان، والي و استاندار عراق بود انجام شد.(به شرح نهج البلاغه 6/146-148 مراجعه شود)
5. جوان ثقفي بر شما مسلط ميشود و هستي شما را غارت ميكند «أما والله لَيُسلِطن عليكم غُلام ثَقيف الذَيّال المَيّال، يأكل خَضِرتكم، و يُذيب شَحْمَتكم…» (نهج البلاغه،خطبه 112.)
[آگاه باشيد به خدا سوگند جواني متكبر و ستمگر از طايفه ثقيف بر شما مسلط ميشود كه سبزه شما را ميخورد و پيه شما را آب ميكند، كنايه از اينكه به جان و مال شما رحم نميكند و همه را از آن خود ميداند.]
اين جوان ثقيفي همان حجاج بن يوسف ثقفي خونخوار و ستمگر معروف بود كه در ايام حكومت خود به جان و مال مردم افتاد و هزاران نفر را به قتل رسانيد. (شرح نهج البلاغه 7/276-281.)
6. برنامه مهدي موعود (ع) پيروي از قرآن و هدايت است
هنگامي كه مردم هدايت را پيرو هواهاي نفساني خود قرار دهند، مهدي موعود(ع) ميآيد و هواهاي نفساني را، هدايت مينمايد و نيز هنگامي كه مردم قرآن را بر آراء و نظريات و تمايلات شخصي خود تطبيق نمودند، آن حضرت آراء و نظريات را تابع قرآن قرار ميدهد و برنامه آن حضرت حكومت قرآن و هدايت است.( به شرح نهج البلاغه 9/138 مراجعه شود.)
7. اگر بخواهم از همه خصوصيات شما خبر دهم ميتوانم
«والله لَو شِئت أَن أُخبر كل رَجل منكم بمخرجه و مَولجه و جَميع شَأنه لَفَعلت ولكن أخاف أن تكفروا فِيَّ برسول الله(ص) …» (نهج البلاغه،خطبه 175.)
[به خدا سوگند اگر بخواهم ميتوانم از همه خصوصيات هر كدام شما، كه از كجا و چگونه و به چه هدف آمدهايد و چه تصميم داريد و خصوصيات ديگر خبر دهم. اما ميترسم درباره من غلو كنيد و مرا از رسول خدا (ص) بالاتر بدانيد و يا به خدايي من معتقد شويد و اين عقيده موجب كفر شما شود.]
ابن ابي الحديد در ذيل اين كلام، مينويسد: اين گفتار علي (ع) مانند گفتار حضرت مسيح است كه ميگفت: از معجزههاي من اين است كه: شما را از غذايي كه در خانه ميخوريد و از آنچه در خانه ذخيره ميكنيد خبر ميدهم.(شرح نهج البلاغه10/10-15)
8. زماني بيايد كه از اسلام فقط نام آن باقي ماند
«يَأتي عَلي الناس زَمان لايَبقي فيهم من القرآن إلآ رسمه و من الإسلام إلا اسمه و مساجدهم يومئذ عامره من البناء، خراب من الهدي…». (نهج البلاغه، كلمات قصار 369)
[روزگاري بيايد كه در ميان مردم از قرآن جز خواندن و قرائت، از اسلام جز نامي باقي نماند، در آن زمان مساجد از حيث بنا و ساختمان معمور و آباد است اما از جهت هدايت و معنويت خراب است.] (مسلمانان به اسم اسلام و قرآن اكتفا ميكنند و رفتن به مساجد هم جنبه تشريفات به خود ميگيرد در صورتي كه اسلام و قرآن بايد در متن زندگي آنان حاكم باشد).
9. خوارج پس از من با خواري و ذلت زندگي خواهند كرد
آگاه باشيد پس از من با ذلت همه جانبه و شمشير برنده و استبداد روبرو ميگرديد اموال و حقوق شما را ستمگران ميگيرند و اين درباره شما براي هميشه معمول و رسم ميگردد.
همانطور كه اميرمؤمنان (ع) خبر داد خوارج پيوسته از طرف حكومتها مورد تعقيب قرار گرفته و اموال آنان پيوسته از طرف ستمگران تصاحب ميشد.(شرح نهج البلاغه، ذيل همان خطبه.)
10. از هر چه سؤال كنيد خبر ميدهم
«فاسألوني قبل أن تفقدوني، فوا الذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم و بين الساعه… إلا أنباتكم….» (نهج البلاغه،خطبه89.) در اين خطبه اميرمؤمنان حدود آگاهي خويش از غيب را بيان ميكند و ميفرمايد: از هرچه كه تا قيامت پيش ميآيد سؤال كنيد جواب خواهم داد، پس حضرت در ذيل خطبه ميفرمايد: از نبرد و جنگي كه پيش ميآيد و خصوصيات آن، تعداد افرادي كه كشته ميشوند يا ميميرند و اين كه در كجا كشته ميشوند و كجا به خاك سپرده ميشوند از همه اينها آگاهي دارم.( به شرح نهج البلاغه7/57 مراجعه شود.)
اين بود ده مورد از خبرهاي غيبي اميرمؤمنان (ع) كه در نهج البلاغه آمده است.

: آية الله جعفر سبحاني
سيماي فرزانگان ج 2

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.