-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3576 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

پرسش: راه برطرف كردن اختلافها ميان مردم كه با يك ديگر رقابت ناسالم دارند، چيست؟

از جمله مسائلي كه اسلام اهميت فراواني به آن داده، وحدت بين مسلمانان است. قرآن مجيد به همة مسلمانان دستور ميدهد كه از اختلاف پرهيز كنند و برادري را ميان خود ايجاد نمايند: وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَتَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِيَّ إِخْوَ َنًا;(آلعمران،103) به ريسمان خدا ]= قرآن و اسلام و هرگونه وسيله وحدت[ چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت بزرگ خدا را بر خود ياد آريد كه چگونه دشمن يك ديگر بوديد و او ميان دلهاي شما الفت ايجاد كرد و به بركت او برادر شديد. اسلام به موضوع وحدت بين مسلمانان تا آن جا اهميت داده كه اگر مسجدي هم عامل اختلاف شود، دستور ويراني آن را صادر ميكند; از اين رو، وقتي جمعي از منافقان، مسجد ضرار را ساختند، اين آيه نازل شد: لاَتَقُمْ فِيهِ أَبَدًا...;(توبه،108) هرگز در اين مسجد اقامه نماز نكن. سپس رسول اكرمدستور داد آن مسجد را ويران نمايند، چون عامل اختلاف بين مسلمانان بود. عظمت و توانايي و سربلندي يك ملّت، تنها در ساية تفاهم و وحدت ممكن است; هواهاي نفساني، ريشه اختلاف است كه بايد با آن مبارزه كرد.

اصلاح ميان دو نفر و ايجاد تفاهم و از بين بردن كدورتها و دشمنيها و تبديل آن به دوستي و صميميت، از جملة دستورهاي مهمّ اسلام است، و قرآن به همه مسلمانان دستور ميدهد كه در اينباره كوشش كنند و بين افراد و قبايلي كه با هم ديگر اختلاف دارند، برادري را برقرار سازند، قرآن در اين باره ميفرمايد: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ;(حجرات،10) مؤمنان برادر يك ديگرند; بنابراين، ميان دو برادر خود صلح برقرار سازيد و تقواي الهي پيشه كنيد تا مشمول رحمت او شويد.

براي توفيق در اصلاح ميان دو نفر و حلّ اختلاف بين افراد، رعايت نكات زير مؤثر است:

1. ابتدا لازم است ريشههاي اختلاف و نفاق، شناسايي شود; تا انسان ريشهها را نشناسد، درمان مشكل است، انسان پس از شناسايي ريشه و عوامل اختلاف، به راحتي ميتواند مشكل را برطرف كند.

2. فرد صلح دهنده بايد خود را بيطرف نشان دهد و نسبت به هر دو فرد يا گروه، اظهار علاقه و محبت كند، هرگونه جانبداري و حمايت از يك طرف، او را از رسيدن به مقصود باز ميدارد.

3. در بعضي موارد، اصلاح كننده بايد از خود نوعي فداكاري به خرج دهد; براي مثال اگر اختلاف دربارة مسائل مالي است شخص براي حلّ مشكل، مبلغي در اين راه خرج كند، از بهترين انفاقهاي در راه خدا محسوب ميشود.

4. اصلاح كردن، نياز به صبر و حوصله دارد، شخص مُصلح بايد با حوصله و گام به گام پيش برود; پيچيدهترين اختلافها را ميتوان با صبر و شكيبايي و تفكّر حلّ كرد; بنابراين، اگر فرد در يك مرحله، ناكام گردد نبايد مأيوس شد، بلكه بايد پيش رفت تا به نتيجه رسيد.(ر.ك: اخلاق در قرآن، آيت الله مكارم شيرازي، ج 2، ص 317.)

5. موعظه و پند با استناد به آيات قرآن و سخنان ائمه اطهار: و بيان پيامدهاي زشت و بدي كه از نفاق و اختلاف سرچشمه ميگيرد، و مبغوضيتي كه دو طرف در صورت اصلاح نكردن در پيشگاه الهي دارند، عامل مهمي است كه ميتواند احساسهاي مذهبي آنها را تحريك كند تا به رفع اختلاف حاضر شوند.

6. در حلّ اختلاف بين افراد بايد از افراد ديگر به خصوص كساني كه داراي نفوذ كلام هستند، كمك گرفت; ممكن است يك يا دو نفر نتوانند اختلاف را رفع كنند، ولي اگر افراد بيشتري به اين امر بپردازند، موفق شوند; بديهي است اصلاح بين دو نفر، يك واجب كفايي است و وظيفة هر فرد مؤمني كه احتمال ميدهد بتواند در اين امر موفق باشد، آن است كه در اين مورد كمك كند.

پيامبر اكرمدر اين باره ميفرمايد: كسي كه در راه اصلاح ميان دو نفر گام بردارد، فرشتگان آسمان بر او درود ميفرستند تا زماني كه بازگردد و ثواب شب قدر به او داده ميشود.(وسائل الشيعه، حرّ عاملي، ج 13، ص 163.)

عليدر آخرين وصيت خود به فرزندانش امام حسن و امام حسينسفارش ميفرمايد: اصلاح ذات البين را ترك نكنيد، من از جدّتان رسول خدا شنيدم، اصلاح در ميان مردم از تمام نمازها و روزهها برتر است.(نهج البلاغه، فيض الاسلام، نامة 47، ص 968.)

در پايان توجه به اين نكته لازم است كه در حلّ اختلاف بين دستهها و احزاب و يا بين دو روستايي كه در يك منطقه هستند نيز بايد همين شيوهها را به كار برد، به خصوص در اين موارد بايد به سفارش و تأكيد اسلام به وحدت و هماهنگي و ثمراتي كه در بر دارد تكيه نمود، و پيامدهاي بدي كه بر اثر اختلاف بين دو گروه از مسلمانان پديد ميآيد و بهره برداري كه دشمنان اسلام از اين نوع اختلافها ميبرند را گوش زد نموده تا شايد دو طرف به اين وسيله، از اختلاف خود دست بردارند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.