-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3578 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

كسي كه به مسجد جمكران يا مشهد يا حرم شهيدان ميرود شايد به گناه بيفتد; بنابراين، آيا بهتر است برود يا نرود؟

پيش از پاسخ، لازم است تذكر داده شود هر كار جايزي كه احتمال داشته باشد با انجام دادن آن، انسان از خطر گرفتار شدن در گناه مصون بماند، شايسته است انجام گيرد، به ويژه اگراز امور مستحبياي چون رفتن به زيارتگاهها و مكانهاي مقدسي چون مسجد جمكران و مانند آن و نيز زيارت عالمان وارسته و جز اينها باشد. خداي متعال در قرآن كريم كساني را كه ميتوانستند با مهاجرت از خطر شرك و گناه مصون بمانند، ولي آنان از اين كار سرباز زدند، سرزنش كرده است: كساني كه فرشتگان ]قبض ارواح[، روح آنان را گرفتند، در حالي كه به خويشتن ستم كرده بودند، به آنها گفتند: شما در چه حالي بوديد؟ ]و چرا با اين كه مسلمان بوديد، در صف كفار جاي داشتيد؟![ گفتند: ما در سرزمين خود تحت فشار و مستضعف بوديم. آنها ]=فرشتگان[ گفتند: مگر سرزمين خدا پهناور نبود كه مهاجرت كنند؟! آنها ]عذري نداشتند و[ جايگاهشان دوزخ است، و سرانجام بدي است.(نسأ،97)

از سوي ديگر، مشاهد مشرّف و مساجد معظّم جايگاه فرود و صعود فرشتگان الهي و ارواح مطهّر و نزول رحمت و الطاف بيكران الهي است و انسان با حضور در اين مكانها روح خويش را تقويت ميكند از بركت آثار مثبت اين مكانهاي مقدس و انفاس قدسي انسانهاي كامل و صالح، در برابر گناهان نيرويي دو چندان و بيش مييابد; چنان كه ديده ميشود معمولاً افرادي كه به مساجد و مكانهاي مقدس ميروند و با افراد صالح در ارتباطند، كمتر به گناه آلوده ميشوند.

با اين وصف، اگر در مسير مددجويي از عوامل بازدارنده، احتمال گناه و گرفتاري وجود داشته باشد، نبايد از آنها ياري جست; براي مثال نبايد به مكانهاي ياد شده رفت ولي اين به معناي ترك كلي آنها نيست، بلكه بايد با فراهم آوردن مقدماتي كه امنيت لازم را تضمين كند، براي زيارت و مددجويي به مكانهاي ياد شده رفت; مثلاً ميتوان با فرد اميني كه توانايي محافظت از انسان را داشته باشد و يا با تنظيم فرمان زيارت در ساعتهايي كه خطر وقوع در گناه منتفي باشد، براي زيارت اقدام كرد و در نهايت، در فرضي كه به هيچ روي نتوان هر دو را جمع كرد، ميتوان اعمال آن مكانها را در منزل و يا جاي مقدس ديگري انجام داد; مثلاً ميتوان با خواندن نماز يا زيارت نامه اهلبيت: با فاتحه براي گذشتگان و... تا جايي كه ميتوان، از انفاس قدس آنها بهره گرفت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.