-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35890 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

1- آغاز پيدايش شيعه از كجا بوده است؟ برخي از فضائل امام علي(ع) و دلائل حقانيت شيعه را بر شمريد؟
آغاز پيدايش (( شيعه)) را كه براي اولين بار به شيعه علي عليهاسلام (اولين پيشوا از پيشوايان اهل بيت عليهمسلام) معروف شدند, همان زمان حيات پيغمبر اكرم بايد دانست و جريان ظهور و پيشرفت دعوت اسلامي در 23 سال زمان بعثت, موجبات زيادي دربرداشت كه طبعاً پيدايش چنين جمعيتي را در ميان ياران پيغمبر اكرم(ص) ايجاب ميكرد. (پاورقي- اولين اسمي كه در زمان رسول خدا پيدا شد, (( شيعه)) بود كه ابوذر و مقداد و عمار با اين اسم مشهور شدند - حاضرالعالمالاسلامي,ج 1, ص 188)
الف: پيغمبر اكرم در اولين روزهاي بعثت كه به نص قرآن مأموريت يافت كه خويشان نزديكتر خود را به دين خود دعوت كند صريحاً به ايشان فرمود كه هر يك از شما به اجابت دعوت من سبقت گيرد. وزير و جانشين و وصي من است. علي(ع) پيش از همه مبادرت نموده اسلام را پذيرفت و پيغمبر اكرم ايمان او را پذيرفت وعدههاي خود را تقبل نمود وعادتاً محال است كه رهبر نهضتي در اولين روز نهضت و قيام خود يكي از ياران نهضت را به سمت وزيري و جانشيني به بيگانگان معرفي كند, ولي به ياران و دوستان سرتا پا فداكار خود نشناساند يا تنها او را با امتياز وزيري و جانشيني بشناسد و بشناساند ولي در تمام دوره زندگي و دعوت خود, او را از وظايف وزيري معزول و احترام مقام جانشيني او را ناديده گرفته و هيچگونه فرقي ميان او و ديگران نگذارد.
ب: پيغمبر اكرم(ص) به موجب روايت مستفيض و متواتر- كه سني و شيعه روايت كردهاند- تصريح فرموده كه علي(ع) در قول و فعل خود از خطا و معصيت مصون است, هر سخني كه گويد و هر كاري كه كند با دعوت ديني مطابقت كامل دارد و داناترين مردم است به معارف و شرايع اسلام.
ج) علي(ع) خدمات گرانبهايي انجام داده و فداكاريهاي شگفت انگيزي كرده بود؛ مانند خوابيدن در بستر پيغمبر اكرم در شب هجرت و فتوحاتي كه در جنگهاي بدر و اُحد و خندق و خيبر به دست وي صورت گرفته بود كه اگر پاي وي در يكي از اين وقايع در ميان نبود, اسلام و اسلاميان به دست دشمنان حق, ريشهكن شده بودند.
د: جريان ((غدير خم)) كه پيغمبر اكرم(ص) در آنجا علي(ع) را به ولايت عامه مردم نصب و معرفي كرده و او را مانند خود متولي قرار داده بود.گذشته از همه اينها نام((شيعه علي)) و ((شيعه اهل بيت)) در سخنان پيغمبر اكرم (ص) بسيار ديده ميشود.

( پاورقي ج - ((حديث غدير)) از احاديث مسلّمه ميان سني و شيعه ميباشد و متجاوز از صد نفر صحابي با سندها و عبارتهاي مختلف آن را نقل نمودهاند و در كتب عامه و خاصه ضبط شده, براي تفصيل به كتاب غاية المرام, ص 79 و عبقات, جلد غدير و الغدير مراجعه شود.)
( پاورقي د- جابر ميگويد: نزد پيامبر بوديم كه علي از دور نمايان شد, پيغمبر فرمود: ((سوگند به كسي كه جانم بدست اوست؛ اين شخص و شيعيانش در قيامت رستگار خواهند بود)), ابنعباس ميگويد: وقتي آيه (( ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البرية )) نازل شد, پيغمبر به علي فرمود: (( مصداق اين آيه تو و شيعيانت مي باشند كه در قيامت خشنود خواهيد بود و خدا هم از شما راضي است.)) اين دو حديث و چندين حديث ديگر, در تفسيرالدرالمنثور, ج 6, ص 379 و غاية المرام , ص 326 نقل شده است.

شيعه در اسلام
علامه سيد محمد حسين طباطبائي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.