-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3595 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بهترين آيه در هنگام مطالعه چه آيهاي است؟ چه فوايدي دارد و معني آن چيست؟

در مجموعههاي روايي معتبر مطلب خاصي در اينباره ذكر نشده است و در برخي كتابهاي منتشر شده دربارة خواص آيات و سور، آياتي دربارة قوت حافظه و تيزي ذهن مطرح شده كه البته مقيد به زمان مطالعه نيست; براي مثال در كتاب شفاخانة قرآن براي تيزي و قوت ذهن آمده است: چون كسي بخواهد كه حدت ذهن او زياد شود اين آيه وَ لَوْ أَنَّمَا فِي الاْ ئَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَـَمٌ وَ الْبَحْرُ يَمُدُّهُو مِن بَعْدِهِي سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَـَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ # مَّا خَلْقُكُمْ وَ لاَبَعْثُكُمْ إِلآكَنَفْسٍ وَ َحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ;(لقمان،27ـ28) را بر نيم مثقال كندر بخواند و آن را با مثل آن، شكر يا عسل، ناشتا بخورد، مقصود او حاصل شود.(شفاخانة قرآن، محمد شبزندهدار، ص 117، انتشارات هلال، چ اول، تهران، 1378 ش.)

در كتبروايي (مانند مفاتيح الجنان) دعاهايي براي مطالعه نقل شده است كه ميتوانيد از آنها بهرهگيريد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.