-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3597 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به اين كه قرنهاست ثابت شده است كه خورشيد در منظومة شمسي ساكن است و ديگر سيارات دور آن در حال گردشند، چرا آية 38 سورة يس خلاف اين را بيان ميكند؟

پيش از پاسخ توجه به دو نكته ضروري است:

1. ميان قرآن كريم و مسائل علمي كه با دلايل قطعي و يقيني ثابت شده است، هيچ گونه ناسازگاري وجود ندارد، حتي قرآن كريم برخي از مسايل علمي را مطرح كرده است كه قرنها بعد از سوي دانشمندان كشف و اثبات گرديد.

2. برخي از مسائل علمي در حدّ فرضيه است وممكن است خلاف آن ثابت شود، در اين موارد، اگر ظاهر آيهاي از قرآن با يك فرضية علمي سازگار نبود، نه ميتوان آن آيه را بر اساس آن فرضيه تفسير كرد و نه ميتوان گفت، قرآن و علم ناسازگار است.

قرآن در مورد خورشيد ميفرمايد: وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَـا ذَ َلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ;(يس،38) و خورشيد به ]سوي[ قرارگاه ويژة خودروان است. تقدير آن عزيز دانا اين است.

دو نوع حركت براي خورشيد قابل تصور است: يكي حركت حسي و آنچه انسان با چشم ميبيند و آن حركت دوراني خورشيدبه دور زمين است. درمباحث علمي ثابت شده است كه زمين به دور خورشيد ميچرخد، نه خورشيد به دور زمين، ديگري حركتي كه از نظر علمي براي خورشيد ثابت شده است و آن چند حركت است: يكي حركت خورشيد با مجموعة منظومة شمسي در كهكشان ما به سوي يك سمت معين و ستارة دوردستي كه آن را ستاره وگا ناميدهاند (حركت انتقالي خورشيد) ديگري حركت خورشيد به دور خودش كه حدود بيست و پنج شبانه روز ميباشد. (حركت وضعي خورشيد)(حركتهاي ديگري نيز براي خورشيده گفته شده است)

بنابراين از نظر علمي خورشيد ثابت نيست تا گفته شود، چرا آيه 38 سورة يس ميگويد خورشيد در حركت است.(ر.ك: تفسير الميزان، علامه طباطبايي، ج 17، ص 89، دفتر انتشارات اسلامي، قم / تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 18، ص 381ـ390، دارالكتب الاسلامية.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.