-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3602 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

سجين و عليين به چه معناست؟

هر يك از دو كلمة سجين و عليين، دوبار در قرآن، در دو آية پشت سر هم، در يك سوره واقع شدهاند: كَلآ َّ إِنَّ كِتَـَبَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ # وَ مَآ أَدْرَغكَ مَا سِجِّينٌ ;(مطففين،7ـ8) چنين نيست كه آنها ]دربارة قيامت خيال ميكنند[ مسلماً نامة اعمال فاجران در سجين است. تو چه ميداني سجين چيست؟; كَلآ َّ إِنَّ كِتَـَبَ الاْ ئَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ # وَ مَآ أَدْرَغكَ مَا عِلِّيُّونَ ;(مطففين،18ـ19) چنان نيست كه آنها ]دربارة معاد[ خيال ميكنند، بلكه نامة اعمال نيكان در عليين است. تو چه ميداني عليين چيست؟

مقصود از كلمة سجين، چيزي است كه مقابل و مخالف عليين باشد، يعني چون خداوند متعال اين دو كلمه را در مقابل هم آورده، عليين، هر معنايي داشته باشد، سجين معناي طرف مقابل آن را دارد، و چون معناي عليين، بلندي روي بلندي، يا به عبارت ديگر، بلندي دو چندان است، معلوم ميشود كه منظور از سجين هم پستي زير پستي، يا به عبارت ديگر پستي دو چندان ميباشد و مقصود گرفتاري فاجران در چنان پستي است، هم چنان كه آيه شريف ثُمَّ رَدَدْنَـَهُ أَسْفَلَ سَـَفِلِينَ ;(تين،5) پس گردانيديم آن را فروتر از همه فروماندگان اين معنا را ميرساند.

در نتيجه بهترين معنايي كه براي سجين به ذهن ميرسد، اين است كه مبالغه در سجن ـ به معناي حبس ـ باشد، آن گاه معناي آيه اين ميشود كه كتاب فجار، در حبس و زنداني است كه هر كس در آن بيفتد، بيرون شدن و خلاصي برايش نيست. و مقصود از عليين هم ـ چنان كه گذشت ـ درجات عالي و منازل قرب به خداي متعال است.(تفسير الميزان، علامه محمد حسين طباطبايي، ج 20، ص 345و 349، نشر دارالكتب الاسلامية.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.