-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3605 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

من در حدود دو سال با شخصي قهر هستم و هيچ رابطهاي با او ندارم. من ميخواهم دوباره با او دوست شوم، ولي او نميخواهد; لطفاً مرا راهنمايي بفرماييد.

قهر كردن از سوي هر كس و به هر دليل كه باشد، ناپسند و در قرآن و روايات از آن نهي شده است; افراد قهر كننده به خصوص اگر فاميل باشند، مورد لعنت خدا قرار ميگيرند: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي الاْ ئَرْضِ وَتُقَطِّعُوَّاْ أَرْحَامَكُم # أُوْلَغكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّه...;(محمد،22ـ23) اگر ]از اين دستورها[ روي گردان شويد، جز اين انتظار ميرود كه در زمين فساد و قطع پيوند خويشاوندي كنيد; آنان كساني هستند كه خداوند از رحمت خويش دورشان ساخته، گوشهايشان را كر و چشمهايشان را كور كرده است. امام صادقدر اينباره ميفرمايد: بيش از سه روز جدايي و قهر كردن روا نيست.(اصول كافي، كليني;، ج 4، ص 44، نشر اهلبيت:.) از اين رو، شايسته است افرادي كه با يك ديگر قهر كردهاند، در كوتاهترين فرصت، آشتي كنند; اما در صورتي كه فرد مقابل، به آشتي كردن حاضر نيست; تكليفي ندارد.

در پايان، شايان ياد است در بعضي جاها، قهر كردن نه تنها ناپسند نيست، بلكه لازم و واجب است; براي مثال، اگر كسي به خاطر اين كه طرف مقابلش از پيش خودش چيزهايي را در دين وارد كرده يا گناه ميكند و...، قهر كند و اين قهر حالت نهي از منكر داشته باشد و بداند تأثيرگذار است، كار خوبي است.(اصول كافي، همان.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.