-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3606 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

به توفيق الهي چند وقت ديگر به همراه بسيج دانشجويي عازم سفر مكه و مدينه هستم. براي بهتر استفاده كردن از اين فرصت چه توصيههايي داريد؟

پرسشگر محترم! به خاطر كسب توفيق زيارت خانه خدا و حرم پيامبر گراميو امامان مظلوم بقيع به شما تبريك ميگوييم و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما را از درگاه خداوند مهربان خواستاريم.

برخي از روايات اسلامي كه به آداب سفر حج اشاره كردهاند عبارتند از:

1. حضرت امام باقر7 ميفرمايد: كسي كه اين خانه ]خانه خدا[ را زيارت كند، اگر سه خصلت در او نباشد، ارزش ندارد، ورع و تقوايي كه او را ازگناه و معصيت خداوند باز دارد، حلمي كه با آن خشمش را مهار كند و خوش رفتاري با كسي كه با وي همنشيني و مصاحبت دارد.

2. امام صادقميفرمايد: چون قصد حج كردي، پيش از رفتن، دلت را از هر دلبستگي و مشغلهاي و از هر حجابي براي خدا خالي كن، همه كارهايت را به خداوند واگذار و در تمام حركات و سكناتت به او توكل كن و به قضا و قدر و حكم او خود را بسپار و با دنيا و آسايش و مردمان بدرود گوي و حقوقي را كه از مردم به گردن داري بپرداز و بر توشة راه، مركب، همسفران، نيرو و جواني، مال و دارايي خود تكيه مكن كه بيم آن ميرود اين همه، دشمن و ماية وبال و گرفتاري تو گردند; زيرا كسي كه مدعي خشنودي خدا باشد و با اين حال به چيز ديگري دل خوش باشد خداوند همان چيز را دشمن و ماية گرفتاري و زحمت او ميگرداند... چنان آماده شو كه گويي اميد برگشت نداري، همسفر و همنشيني نيكو باش، اوقات واجبات خدا و سنتهاي پيامبرشو چيزهاي ديگري را كه رعايت آنها بر تو لازم است مانند: ادب، بردباري، شكيبايي، سپاسگزاري، مهرباني، بخشش و ايثار ره توشة خود به همسفران را در تمام اوقات پاس بدار. آن گاه با آب توبهاي كه گناهان را پاك ميكند خود را شستشو ده و جامة صدق، صفا، خضوع و خشوع بر تن كن، خويشتن را از هر آن چه تو را از ياد خدا و طاعت او باز ميدارد مُحرمساز، آن گاه كه خداي عزوجل را ميخواني او را لبيك خالص و پاكيزه و نابگوي و به ريسمان استوار او چنگ زن، همانگونه كه با مسلمانان برگرد خانة خدا طواف ميكني، دلت را همراه فرشتگان بر گرد عرش به طواف بياور...(ر.ك: مستدرك الوسائل، محدث نوري، ج 10، ص 172، مؤسسة آلالبيت:، قم.)

همچنين برخي ديگر از آداب سفر عبارتند از: اخلاص در عمل و پرهيز از هر گونه ريا و خودنمايي در زيارت و انجام اعمال، شناخت و آشنايي با آداب و مناسك حج تمتع و عمره و اسرار و حكمتهاي آن، آشنايي با اماكن و آثار اسلامي و مذهبي مكه و مدينه و تاريخ اسلام و...(ر.ك: ميزان الحكمه، محمد محمدي ري شهري، ترجمه: حميد رضا شيخي، ج 3، ص 1010ـ1017، انتشارات مؤسسه دارالحديث، قم.)

براي آگاهي بيشتر به كتابهاي زير مراجعه كنيد.

1. صهباي حج، آيت اللّه جوادي آملي، مركز نشر اسرأ، قم.

2. مناسك حج، با حواشي و فتاواي مراجع عظام تقليد، تهيه و تدوين نشر مشعر، تهران.

3. آثار اسلامي مكه و مدينه، رسول جعفريان، انتشارات مشعر، تهران.

4. اماكن مذهبي مكه و مدينه، علي اصغر قاعدان، نشر مشعر، تهران.

5. آداب الحرمين، تهيه و تدوين معاونت بعثة مقام معظم رهبريـمدظله العاليـ نشر مشعر، تهران.

6. خسي در ميقات، جلال آل احمد.

و...

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.