-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3608 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مرگ بر آمريكا و اسرائيل ميگوييم اما وسايل آمريكايي و اسرائيلي استفاده ميكنيم، چه حكمي دارد؟

قرآن كريم ميفرمايد: لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَـَفِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ;(نسأ،141) خداوند هرگز بر ]زيان[ مؤمنان براي كافران راه ]تسلّطي[ قرار نداده است.

خريد و فروش و هر گونه معامله با بازرگانان، شركتها و مؤسسات غير مسلمان اعم از آمريكا و اسراييل يا كشورهاي ديگر، اگر باعث سلطة اقتصادي، فرهنگي، نظامي و سياسي، و يا باعث استعمار و تضعيف مسلمانان و تقويت كفار باشد جايز نيست.(اقتباس از: توضيح المسائل مراجع، بني هاشمي، ج 2، ص 736، دفتر انتشارات اسلامي.) ولي در غير اين صورت معاملة با آنها و استفادة از اجناس آنها جايز است، هر چند از جهت اعتقادي از آنها تبرّي ميجوييم و از آنان بيزاريم، مرگ بر آمريكا و اسراييل، كنايه از اظهار شدت تنفّر، غضب و بيزاري نسبت به آنهاست، چرا كه خدا و رسولش از مشركان و كساني كه سر جنگ با مسلمانان دارند، بيزارند: أَنَّ اللَّهَ بَرِيَّءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُه;(توبه،3) بنابراين منافاتي ندارد كه از جهت اعتقادي از كفار بيزار باشيم، ولي از اجناس آنها، مادامي كه به زيان مسلمانان نباشد، استفاده كنيم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.