-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3612 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

تفاوت مردان و زنان از نظر روانشناسي و آرمانگرايي چگونه است؟

قبل از هر چيز لازم به ذكر است كه، آنچه حقيقت انسان را تشكيل ميدهد قلب و روح انساني است از ديدگاه قرآن زن و مرد از نفس واحده هستند. يأيّها النّاس اتقوا ربّكم الذي خلقكم من نفس وَحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالاً كثيراً و نسأ (نسأ/1)، بنابراين ماية اصلي زن و مرد يكي بوده و هيچ يك بر ديگري ترجيح ندارد، به بيان قرآن هر دو مكمل و نيازمند هم هستند. و من ءايـَته أن خلق لكم من أنفسكم أزوَجًا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة إنّ في ذلك لأيـَت لقوم يتفكرون (روم/21)

عمده تفاوتهايي را كه ميتوان در نظر گرفت، عبارتند از: تفاوتهاي روحي رواني، كه خداوند زن را با عاطفهتر و مرد را عقلانيتر خلق كرده كه هر دو در كنار هم مكمل هم هستند; و تفاوتهاي جسماني ـ مذكر و مؤنث بودن ـ. اما در مسايل ارزشي قرآن هر دو را يكسان دانسته و ملاك برتري و ترجيح را تقواي بيشتر انسان قرار ميدهد، چه زن باشد چه مرد. يأيّها الناس انّا خلقنـَكم من ذكر و انثي و جعلنـَكم شعوباً و قبائل لتعارفوا إنّ اكرمكم عنداللّه اتقئَكم إن اللّه عليم خبير. (حجرات/13)

خداوند در مورد اعمال، با مكلفين يكسان برخورد ميكند. إنّي لا اضيع عمل عـَمل منكم من ذكر او انثيَ بعضكم من بعض... (آلعمران/195)، نزد خداوند عمل صالح ملاك است، از هر كس كه باشد من عمل صـَلحًا من ذكر او انثي و هو مؤمن فلنحيينّه حيوَة طيبة و لنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون (نحل/97)، بنابراين اينجا بايد ميان مسايل حقوقي و ارزشي فرق گذاشت، چرا كه قرآن در مسايل ارزشي زن و مرد را يكسان دانسته، چون انسانيت آنها مورد نظر است; اگر ميبينيم قرآن در جايي از مردان شايسته سخن ميگويد، (شخصيتي همچون لقمان حكيم; لقمان/12)، در جايي ديگر از زنان شايسته نيز نام ميبرد. (مثل: همسر فرعون، 11/تحريم و حضرت مريم; 43/آلعمران و...) و در اين زمينه قرآن همچنان كه همة حقايق را بيان كرده، از مقام والاي زن نيز دفاع نموده و حقيقت وجودي شخصيت او را معرفي كرده است. اما در مسايل حقوقي چون تفاوتهايي ميان زن و مرد وجود دارد و يكسان نيستند، به طور طبيعي حقوق اين دو نميتواند يكسان باشد; ممكن است حقوقي مربوط به زنها باشد و مردان از آن بيبهره باشند و بالعكس.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.