-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3631 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

ميگويند پس از ختم كامل قرآن يك دعا مستجاب است، شرايط صحيح آن چيست؟

در روايات وارد شده است كه هر كس قرآن را ختم كند، يك دعاي مستجاب نزد خداوند دارد.(بحار، ج 99، ص 204، داراحيأالتراث.) خداوند متعال در قرآن كريم ميفرمايد: وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيَّ أَسْتَجِبْ لَكُمْ; (غافر، 60) و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم. از اين آيه استفاده ميشود كه دعا كردن، محبوب الهي است و از طرفي بعد از دعا، وعده اجابت داده شده است; ولي اين وعده، مشروط است; يعني تنها دعايي به اجابت ميرسد كه شرايط لازم در دعا را داشته باشد; از جمله شرايطي كه در اجابت دعا ذكر شده است عبارتند از: 1. توجه كامل در دعا; 2. اصرار در دعا و اطمينان نسبت به برآورده شدن آن; 3. نام بردن آنچه از خداوند ميخواهد; 4. تضرع; 5. گريه كردن، هر چند كم باشد; 6. ستايش خداوند و صلوات بر پيامبراكرم9 پيش از دعا و... .

مسلم است شخصي كه قرآن ميخواند و در آنچه ميخواند تأمل و دقت مينمايد تا آن را بفهمد و به آن عمل كند، اگر با شرايط ذكر شده دعا نمايد، در صورتي كه خداوند مصلحت بداند، دعاي او را برآورده خواهد نمود(ر.ك: تفسير نمونه، آيةالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 15، ص 174، دارالكتب الاسلامية.)

اين نكته هم شايان توجه است كه دعا جايگزين كار و تلاش نميشود. بايد دعا و تلاش همراه هم باشد، تا خداوند به بركت دعا به كارمان بركت و اثربخشي عنايت نمايد و در نتيجه آن كار با موفقيت پايان يابد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.