-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3635 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

براي از بين بردن يك فكر بد در ذهن چه بايد كرد؟

پرسشگر محترم! اگر منظور شما از فكر بد در ذهن حديث نفس و وسوسه گري شياطين است; براي مقابله بااين پديده در روايات اسلامي راهحل هايي ارائه شده است. حديث نفس، گفتگو با خويشتن و مطالبي را به خاطر و در دل گذراندن و اراده نمودن كاري تنها در ذهن كه به مرحلة عمل نرسد را ميگويند و حديث نفس و تصور وفكر گناه، گرچه ممكن است زمينه گناه را فراهم كند، ولي گناه به حساب نميآيد، زيرا پيامبراكرم9 ميفرمايد: بخشيده شده از امت من هر آن چه در دل و ذهن بگذراند و عمل نكرده و بر زبان جاري ننموده باشد.(ر.ك: بحارالانوار، علامه مجلسي، ج 17، ص 54، مؤسسة الوفا، بيروت.)

برخي از راهها براي مقابله با حديث نفس و وسوسة شياطين عبارتند از:

حضرت امام صادق7 ميفرمايد: هرگاه مؤمن دچار حديث نفس شود دو ركعت نماز بگذارد و به خدا پناه ببرد... و بازآن حضرت7 ميفرمايد: حضرت آدمغ از حديث نفس به خداوند شكايت كرد. جبرئيل نازل شد و گفت بگو: لاحول و لاقوة الا بالله... و چون حضرت آدمغ اين ذكر را گفت، حديث نفس او برطرف شد...

حضرت امام باقر7 ميفرمايد: مردي خدمت رسول اكرم9 آمد و از وسوسة حديث نفس تنگدستي و... شكايت كرد، حضرت به او فرمود بگو: توكلت علي الحي الذي لايموت والحمدلله الذي لم يتخذ ولداً و لم يكن له شريك في الملك و لم يكن له ولي من الذل و كبره تكبيراً و اين را مكرر بگو; پس از مدتي آن خدمت رسول اكرم9 آمد و گفت: اي رسول خدا! خداوند وسوسه مرا برد قرض مرا ادا كرد و مرا از تنگدستي نجات داد.(براي آگاهي بيشتر ر.ك: مفاتيح الجنان (حاشيه)، شيخ عباس قمي، ص 351 ـ 357، مطبوعات ديني، قم.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.