-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36512 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مراد از نفخ صور چيست؟ چرا در صور دميده مي شود؟معناي لغوي و اصطلاحي

نفخ در لغت به معناي دميدن و صور به معناي شيپور يا شاخ ميان تهي است. در قديم معمولاً براي حركت قافله يا لشكر، يا براي توقف آنها به صدا در مي آوردند كه داراي دو آهنگ خاص بود: شيپور توقف، قافله را يك جا متوقف كرده و شيپور حركت، اعلام شروع حركت بود. اين تعبير كنائي زيبا در قرآن كريم در مورد حقيقتي بس عظيم استعاره گرفته شده است.

حقيقت نفخ صور

در قرآن از حادثه پايان جهان (دنيا) و آغاز جهان ديگر (قيامت) تعبيرات گوناگوني شده و در بيشتر از ده آيه سخن از نفخ صور به ميان آمده است: (1) در صور دميده مي شود و تمام كساني كه در آسمانها و زمين هستند مي ميرند... سپس بار ديگر در صور دميده مي شود، ناگهان همگي به پاخيرند....(2)

از مجموع آيات استفاده مي شود:

اولاً: در پايان اين جهان، صيحه عظيمي اهل آسمانها و زمين را مي ميراند و اين صيحه مرگ است كه توسط يكي از ملائكه به نام اسرافيل در صور دميده مي شود، به همين خاطر به آن صور اسرافيل گفته ميشود. در مورد كيفيت صور اسرافيل و زمان آن، روايات فراواني وارد شده است. در پايان اسرافيل نيز مي ميرد. تا هر وقت كه خداوند اراده كند، وضع به همين منوال خواهد بود.(3)

ثانياً دگرباره بعد از مدت زماني كه خدا بخواهد، در آغاز رستاخير با صيحه و فرياد عظيمي همه مردگان زنده مي شوند و براي حسابرسي در درگاه خداوند حاضر مي گردند.(4)

پي نوشتها:

1. مواردي از آن به قرار زير است:

كهف (18) آيه 99، مؤمنون (23) آيه 101، يس (36) آيه 51، زمر (39) آيه 68، ق (50) آيه 20، الحاقه (69) آيه 13، انعام (6) آيه 73، طه (20) آيه 102، نمل (27) آيه 87، نباء (78) آيه 18.

2. زمر (39) آيه 68.

3. علامه مجلسي، بحارالانوار، ج 59، ص 262 و ج 6، ص 324.

4. تفسير نمونه، ج 19، ص 534 به بعد؛ معارف و معاريف، ج 6، ماده صور.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.