-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3663 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دولت چرا به جاي كمك 500 ميليون دلاري به افغانستان آن را صرف ايجاد اشتغال جوانان ايراني نميكند؟ دولت با چه حقي، حق من و امثال مرا ميبخشد؟

بايد توجه كنيم كه هر اقدام دولت براي مصالح كلي نظام اسلامي است. ما به خاطر داريم كه در چند سال گذشته به خاطر ناامني شرق كشور بويژه خراسان، آدم ربايي، شرارت و تجاوز به نواميس مردم فراوان بوده است و اين عامل باعث مهاجرت روستائيان به شهرها و از شهرهاي جنوب خراسان به مشهد مقدس شد و امروز مشهد را با گراني و بحرانهاي اجتماعي روبرو كرده كه خسارت آن بسي بالاتر از اين ارقامي است كه قرار است ايران هزينه كند. علاوه بر اين به خاطر داريم كه ايران سالانه 200 ميليارد ريال براساس مصوبه مجلس در شرق خراسان براي برقراري امنيت هزينه ميكرد.

حال كه امنيت برقرار شده و اين هزينة ريالي در حال كاهش است براي استمرار آن، چارهاي جز كمك به افغانستان نداريم. علاوه بر اينكه اگر با سياستگذاري درست اين كار انجام بگيرد اين مبلغ بلكه فراتر از آن به كشور باز ميگردد مثلاً اگر اين مبلغ را در جهت ساخت جاده و ريل آهن و پل و اصلاح كشت خشخاش صورت گيرد سود اين كار به صورت غير مستقيم به جيب تجار و بازرگانان ايران ريخته ميشود كه يك بازگشت غير مستقيم سرمايه است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.