-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3667 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا با بزرگان علم و ادب و هنر برخورد درستي نميشود و ما قدرت جذب آنها را نداريم؟ آيا ما ميتوانيم با طرد و انكار باعث شويم كه ادبيات اين كشور نامي مانند نادر نادرپور را فرموش كند؟ چرا ما نميتوانيم با مدارا و وسعت نظر امثال وي را نگه داريم و از هنرشان استفاده ببريم؟فرض سؤال مبني بر ناتواني نظام جمهوري اسلامي در جذب بزرگان علم و ادب و هنر و در عوض طرد آنهاست كه فرض صحيحي نميباشد. هم اكنون بزرگان علم و ادب و هنر را سراغ داريم كه در كشور خود مانده و فعاليت مينمايند.

برخي افراد مانند آقاي نادر نادرپور كه در سؤال از ايشان نام برده شده است به دليل سابقه فعاليت سياسي و مسايل اخلاقي كه داشتهاند اندكي پس از پيروزي انقلاب اسلامي از كشور خارج شده و در گروههايي مانند گروه شاهپور بختيار عليه نظام جمهوري اسلامي فعاليت نمودهاند.

مختصري از سابقه آقاي نادرپور:

نادرپور در دهه 30 و 40 خود را به شجاع الدين شفا (معاون وزارت دربار و دبير شوراي فرهنگي سلطنتي) كه از فراماسونهاي معروف بود نزديك نمود و عضو لژ فراماسونري حافظ گرديد. همچنين با كلوپ روتاري رنچوپارك مرتبط بوده است. تشكيلات فراماسونري در خدمت اهداف صهيونيسم بين الملل ميباشد. ارتباط فراماسونري و صهيونسيم به قدري آشكار است كه حتي در علايم اين تشكيلات نشانهايي از علايم مورد اعتقاد صهيونيسم ديده ميشود مانند ستاره داود ( و شمعدان هفت شاخه (1)

نادرپور چند سال رابطه نامشروع با فروغ فرخزاد داشت و به اين نكته در مجلات چاپ داخل در اواخر دهه 40 اشاره شده است. (فروغ فرخزاد پس از نادرپور با ابراهيم گلستان رابطه برقرار نمود.)

نادرپور در سال 59 از كشور خارج شده و به تشكيلات شاهپور بختيار ميپيوندد. وي در مجموعه اشعار صبح دروغين (كه با هزينه بختيار چاپ شده است) به انقلاب اسلامي و حركت فراگير مردم ايران اهانت نموده است. نادرپور از حاميان سلمان رشدي مرتد ميباشد.(2)

براي كسب اطلاع بيشتر درباره فراماسونري به كتاب فراماسونري نوشته اسماعيل رائين و ديگر كتبي كه تحت همين عنوان به چاپ رسيده است ميتوان مراجعه نمود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب جهان زير سلطه صهيونيسم

(2) بولتن توطئه چاپ سپاه

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.