-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36748 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:791

با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟
زيارت در حقيقت همان حضور زائر در نزد قبور مطهر است و در صورت امكان از زيارتهائيكه از نا حيه معصومين (عليهم السلام)رسيده مانند زيارت جامعه كبيره كه يادگار گرا نسنگ امام ها دي (عليه السلام )است و زيارت امين الله كه از امام سجاد (عليه السلام)رسيده ودرعين كوتاهي از مضامين بلندي بر خوردار است استفاده شود و در صورت عدم امكان يا عدم آشنائي زائر با زبان عربي به هر زباني كه بتواند ارادت قلبي خود را در پيشگاه ائمه بيان كند كفايت مي كند .
روح مطهر ائمه شيعه در همه جا حاضر است ولذا بسياري از افراد با توسل به ائمه از راه دور حاجت وشفا مي گيرند ولي حضور زائر در محضر ائمه در درجه اول موجب تعظيم شعا ئر اسلا مي و بزر گداشت ياد وعظمت وقداست آن بزرگواران است خصوصا زيارت قبر ابا عبدالله الحسين (عليه السلام) ولذا در شرايط سخت ودشوار حكومت حا كمان جور ائمه تشويق و ترغيب براي زيارت قبر آن بزرگواران مي كردند . .علت اين تشويق اين بود كه كعبه با شهادت امام حسين با قي مي ماند وابقائش به ادامه حركت امام حسين بستگي دارد و ثانيا به جهت علاقه روح به بدن بعد از جدا شدن .
همچنان ارتباط بر قرار است وتعلق روح به بدن قطع نمي شود وهنگا ميكه زائر قبر مطهر امامي را زيارت مي كندروح مطهر آن امام نا ظر آن زائر است والطا فش شامل حال او هست لذا در زيارتنامه مي خوانيم «اشهد انك تسمع كلامي وترد سلامي وتري مقامي و……… »شهادت مي دهم كه
صحبتهاي مرا مي شنويد و حال مرا مشاهده مي كنيد وسلام مرا بي جواب نمي گذاريد و…….واز اين روست كه زائر بايد با حال ادب مخصوص وتواضع ويژه در نزد قبر امام معصوم حاضر شود واين از آداب زيارت است. ودر واقع اين سنت وسيره عملي ائمه بوده كه به زيارت قبر جدشان رسول اكرم (ص)مي رفتند وهر امامي به زيارت قبر امام قبل ار خودش مي رفت واز طرفي به تجربه ثابت شده است كه حضور در بارگاه ملكوتي معصومين با عث آرامش قلب و اعصاب زائر و توجه خاص ايشان به اوست به عنوان نمونه حضرت امام خميني در نجف هر شب در ساعت مشخصي به حرم اميرالمومنين(عليه السلام) مشرف مي شدند البته ناگفته نماند كه حضور زائر در پيشگاه معصومين بايد همراه با ادب واحترام در شان ومقام ايشان باشد وهر اندازه كه اين آداب بيشتر رعايت شود زائر بهره فراوانتري مي برد بدين منظور كتاب «آداب زيارت امام »به حضرتان تقديم مي مي كردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.