-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36754 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:771

اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.
خود حضرت علت قيام خود را به اين نحوه خاص بيان مي كنند پس پياييد از فرمايشات خود ايشان بهره جوييم . حضرت مي فرمايند : يزيد مردي است شارب الخمر كه علناً فسق ظاهري انجام مي دهد ،بامحارم خود زنا مي كند ومجالس قمار را علني مي كند . آنچه ديده مي شود در فرمايش ايشان اين است كه آيا نمي بينيد كه به حق اصلاً عمل نمي شود واز باطل اصلاً نهي نمي شود.
پس اين جا است كه هر انسان آزاده اي براي حفظ آبروي انساني خود بايد ننگ را نپذيرد وجان خود را در راه رضاي خدا ببخشد.
آنچه در زمان امام حسين (ع) كاملاً مشهود است اين استكه خليفه مسلمين كه تكيه بر جايگاه رسول آزاده زده است علناً فساد مي كند ومردم هم اين فساد علني را مي دانند ومي بينند . اين بدان معنا است كه اين چنين فسادهايي در جامعه اسلامي بلامانع است . لذا است كه مي بينيم اين كارها در جامعه عادي جامعه مسلمين هم مشهود بوده است . همين مردم عادي هم به همين راحتي شراب مي خوردند وگناهان عديده انجام مي دادند ورباخواري ورشوه گيري بسيار معمول شده بود.
ومردم داخل در دين مي كردند اين چنين مسائلي را كه اصلاً در زمان پيامبر وحتي خلفاي 4گانه هم ديده نمي شود.
گويا در زمان حكومت يزيد اين مطلب مي خواسته جاانداخته شود كه :
حكومت اسلامي موروثي است وبه نحو سلطنتي اداره مي شود ومي تواند كسيكه حتي صلاحيت ظاهري راهم براي خليفه رسول خدابودن را ندارد برمنصب حكومت بنشيند.
علاوه بر آن در زمان پيامبر دستيابي به حكومت براساس شاخص هاي ارزشي بود ولي در اين زمان اين مسئله به موروثي بودن رنگ باخته بود قرار شد كه اسلام با سلطنت و رژيم طاغوتي معرفي شود پس اسلام در حال وارونه نشان دادن بود
آنچه كه ديده مي شو به زبان خود امام حسين (ع) اين بود كه نيكي ها پشت كرده اند وباشتاب در حال گذرندواز آنها چيزي نمانده است جز اندكي كه مانده آب در ظرفي. لذا است كه مي بينيم مجموع اين موارد باعث قيام شده است .
اسلام دين سلطنت موروثي + شرب خمر + قمار در مجالس علني + نماز جماعت
ارزش هاي جاهليت جايگزين ارزش هاي اسلامي شده بود وبه طور ظاهري يزيد اعلام مي كرد كه لاخبر جاء ولا وحي وخبري است ونه وحي است . همه اينها ساخته دست پيامبر است.
امام در نامه اي كه به مردم بصره نگاشت به اين حقيقت اشاره كرد كه فانّ السنه قد اُميت والبدعه قد اُحييت : همانا سنت رسول خدا را بدست فراموشي سپردند وبدعت ها را زنده كردند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.