-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36755 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:861

درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟
درس هاي زيادي از اين قيام آموخته مي شود منجمله در بيان خود امام حسين ( ع )داريم كه اگر دين نداريد لااقل آزاد مرد باشيد ويا در جايي ديگر مي آموزد كه اگر شكم انسان پر از حرام باشد هر حرف حقي را حتي از فرزند رسول خدا نمي شود و يا اينكه در هرشرايطي بايد پاسدار ارزش ها باشيم امام حسين ( ع ) مي فرمايد : اگر در جايي قرار شد مخير باشيد بين و جانتان . جانتان را برگزينيد يا اگر مخير شديد بين جانتان وآبرويتان . آبرويتان را پاسداريد و اگر مخير شديد و بين حفظ و آبرويتان و دين تان آن چه ارجح است دين است . براي حفظ دين يا بايد خون داد و يا خون دل خورد كه هر دوي اين ها در دو نيمه قيام عاشورا ديده شده كه امام حسين ( ع ) جان خود را در عرضه كرد و خون دل .كاروان اسراء هم خون دل خوردند و اسلام را حامي شدند . بايد در هر شرايطي ارزشها ي فرهنگي را برتري بخشيدن و بزرگ نشان داد غبارهاي فرهنگي را از چهره باورهاي اجتماعي پاك كرد كه اسلام آني نيست كه مسلمانان انجام مي دهند بلكه الگو واسوه اي كه معرفي مي كند اهل بيت اند كه خود قرآن فرمايد :« لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه » و يا در جايي ديگر كه « انك لعلي خلق عظيم »
آنچه عاشورا را به ما مي آموزد آن است كه بايد دين و بينش صحيح اسلامي را از اسلام شناسان واقعي اخذ كرد و بدان عمل كرد ديگر اينكه خرافه زدايي بايد داشت و مبارزه با باورهاي ناسالم اجتماعي حتي اگر به قيمت نبود مثل مني باشد چرا كه آن چه مهم است من نيستم بلكه فكر من خط فكري من واجبات من است كه همان دين من است . مسلمانان از سرچشمه اصيل فرهنگي دور نمانند . مسلمانان راههاي عملي سعادت و ترقي اجتماعي را كم نكنند كه واعتصموابحبل الله جميعا و لا تفرقو ا و به بيان پيامبر : مثل اهل بيت من به مانند كشتي نوح است كه هر كس در آن سوار شود نجات مي يابد و هر كس تخلف كند غرق مي شود . پس بايد مواظبت كنيم تا به بيراهه هاي فكري نيفتيم امام حسين ( ع) به ما آموخت نماز را تحت هر شرايطي بايد سر وقت بخوانيم خلاصه به نماز نگوئيم كار داريم به كار بگوئيم نماز داريم و صدها درس مفيدوارزنده ديگر ..

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.