-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36758 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

1 ـ چگونه در هرمرتبه اي كه خدمت حضرت رضا (ع) به زيارت مي رويم يك درس زندگي بگيريم ؟ وخود را پاك وپاكتر نماييم ؟
زيارت يعني ارتباط قلبي وبيعت مجدد با حجت خدا وزنده نگه داشتن راه وياد آنها و اظهار محبت و علاقه وتداوم راه رهبري و معصوم وتنفرا ز طاغوت. وچون ما آنها راطبق قرآن زنده مي دانيم كه مپنداريد كه كسانيكه در راه خدا كشته شده اند مردگانند ، از ارواح طيبه آنها جهت پايداري براعمال صالح و افكار وعقايد حقه قرآني كمك بخواهيم و اينكه آنچه را كه از دستورات ديني مي دانيم عمل كنيم مخصوصا واجبات الهي را صحيح انجام دهيم وازگناه ومعا صي دوري كنيم كه فقط بندگي و عبوديت و اخلاص انسان رابه حقيقت ولايت وتوحيد مي رساند واين يك اراده مصمم ومحكم مي خواهد كه ان شاء الله كم كم اززمينه هاي فساد و غفلت اعم ازمحيطهاي آلوده و افراد نامناسب فاصله گرفته و هربار كه به حرم مطهر مشرف مي شويد باخود فكر كنيد نكات منفي را مورد توجه قرار داده و سعي كنيدجبران كنيد وبا حضور درمكانهاي شريفه مثل مساجد وحرم امامان وحضور درمحافل علماي رباني زمينه هاي معنويت را تقويت كنيد .
هركس ايمان بياورد وتوبه كند وعمل صالح انجام دهد خداوند بديهاي او را به خوبي تبديل مي كند. «قرآن كريم» .
منابع جهت مطالعه : 1 ـ چهل حديث امام خميني حديث 33 در ولايت 2 ـ امامت ورهبري شهيد مطهري وري شهري .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.