-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36820 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

1- آيا اين دعاي سطحي كه ما بعد از نماز براي ظهور امام زمان«عج» مي خوانيم تأثيري هم در ظهور آقا امام زمان«عج» خواهد داشت؟
بله؛ دعا ترجمان دل است ودل هم در گرو انديشه و عمل صالح است.
دعا تأثير فراواني دارد و اگر خداوند توفيق دهد كه 40 روز بعد از نماز صبح با خلوص دعاي عهد را بخوانيم ، إنشاء الله از ياران امام زمان«عج» خواهيم شد و اگر در زمان ظهور آقا در اين دنيا نباشيم خداوند ما را به اين دنيا مي آورد و از ياران امام زمان«عج» خواهيم شد، به شرط رعايت كردن تقوي الهي در اينكه به دوستان توصيه شده براي سلامتي امام زمان«عج» دعا كنند و اينكه دعاهاي بسياري در اين مورد ثبت شده، بحثي نيست و كسي نمي تواند در آن ترديد كند حتي دستور داده شده كه دوستان براي حفظ جان امام صدقه بدهند و بهتر آن است كه، هر كس هر گاه كه خواست صدقه اي بدهد نخست قصد و نيتش سلامتي امام زمان«عج» سپس سلامتي خود و اعضاي خانواده اش آنهم در پناه امام زمان«عج» را لحاظ كند .
در تضرع و زاري بر امام عصر و ندبه بر وجود مقدس او با هر لفظي و الفاظي كه باشد و با هر زباني انجام گيرد صحيح است، لكن بهتر آن است كه شيعه در اين موضوع نيز ببيند ،كه از مبادي عاليه دستوري رسيده شايد يكي از مهمترين آنها دعاي ندبه باشد ،كه هم از لحاظ سند طبق بررسي بزرگان فن محكم و متيقن است و هم از لحاظ متن و دلالت مطابق قرآن و روايات وارده است.
از وظايف شيعه در زمان غيبت امام زمان « عج» عبارتند از :
1- ياد امام زمان «عج»
2- دعا براي شناخت امام زمان «عج»
3- دعا براي سلامت امام زمان «عج»
4- دعابراي تعجيل در ظهور امام زمان «عج»
5- ندبه بر امام زمان «عج»
6- زيارت امام زمان «عج»
7- توسل به امام زمان «عج»
8- ارجاع مردم به امام زمان«عج»
9- هديه براي امام زمان«عج»
10- توبه
11- خود سازي
منابع :
1- سيماي آفتاب , حبيب الله طاهري
2- تجسم اميد و نجات , عزيز الله حيدري
3- شناخت امام عصر , محمد جواد مولوي نيا

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.