-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36880 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا سخن گفتن معصومين((عليهم السلام)) در رحم مادر با قوانين علمي مطابقت دارد؟
دانش امروزي بشري با آنهمه پيشرفتهاي شگرفتي كه در فنون مختلف كرده و از بسياري از اسرار طبيعت پرده برداشته است هنوز خيلي ناقص و نسبت به مجهولات و آنچه را كه در پس پرده ي ابهام باقي مانده است بس ناچيز و اندك است و در حقيقت مي توان گفت كه بشر با آنهمه ترقياتي كه در فنون مختلف علم كرده هنوز پا را از الفباي علوم فراتر نگذارده است بنابراين اگر يك مطلب و موضوعي با علم ناقص فعلي بشر تطبيق نكرد نمي توان آن را مردود و بي اساس شمرد و اصولا سنجش مطالب ماوراء طبيعت و معنوي با مقياس علوم مادّي كار صحيحي نيست چون بسياري از معجزات پيامبران و امامان((عليهم السلام)) از قبيل زدنه كردن مردگان شفا دادن كور مادرزاد، عصا شدن اژدها، صحبت كردن سنگريزه و حيوانات به زبان و صدها از اينگونه معجزه ها با ظاهر قوانين علمي روز تطابق ندارد.
و امّا در خصوص سؤال شما به عرض مي رسانيم كه صحبت كردن بعضي از معصومين((عليهم السلام)) با مادرهايشان در رحم مادر در بعضي از روايات معتبر آمده است و معلوم نيست كه سخن گفتن آنان با حنجره و تارهاي صوتي بوده است تا احتياج به هوا داشته باشد بلكه ممكن است برحسب قوي اراده ي روحي كه در آنها بوده اصوات و كلمات را در خارج ايجاد مي كردند و يا به وسيله الهام و القائات روحي صحبت مي كردند و ممكن است غير از اينها باشد كه براي ما مخفي است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ13ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.