-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36915 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا علي بن ابي طالب عليه السلام وصي و جانشين پيامبر صلي اللّه عليه و آله است ؟
شـيعه بر تنصيصي بودن مقام خلافت اعتقاد راسخ دارد و براين باور است كه امامت پس از پيامبر گـرامي , از جهاتي بسان نبوت است ; همان گونه كه پيامبر را بايد خدا معرفي فرمايد , وصي وي نيز بايد از جانب او - جل وعلا - تعيين گردد . تـاريخ زندگاني رسول خدا صلي اللّه عليه و آله بر اين اصل گواهي مي دهد ; زيراايشان در موارد متعددي علي عليه السلام را به عنوان خليفه خويش , تعيين نموده اندكه اكنون ما تنها سه مورد از آن را مـي آوريـم :1 - در آغـاز بـعثت ; آنگاه كه پيامبر از طرف خدا ماموريت يافت تا خويشانش را بـه مـقـتـضاي آيه و انذر عشيرتك الاقربين (1) به آيين توحيد دعوت كند , خطاب به آن جمع فرمود : هر كس مرا در اين راه ياري كند , او وصي و وزير و جانشين من خواهد بود . تعبير آن حضرت چنين بود : فايكم يوازرني في هذا الامر علي ان يكون اخي و وزيري و خليفتي و وصيي فيكم . - كـداميك از شما در اين امر مرا ياري مي نمايد تا برادر و وزير و وصي و جانشين من در ميان شما باشد ؟تنها كسي كه به اين نداي ملكوتي پاسخ مثبت داد , علي عليه السلام فرزند ابوطالب بود . در اين هنگام , رسول خدا رو به خويشاوندان خود كرده , فرمود : ان هذا اخي و وصيي و خليفتي فيكم فاسمعوا له و اطيعوه . (2)- اين ( علي ) , برادر , وصي و جانشين من است در ميان شما , به سخنان وي گوش فرا دهيد و از او پيروي نماييد . 2 - در غزوه تبوك پيامبر صلي اللّه عليه و آله به علي عليه السلام فرمود : اما ترضي ان تكون مني بمنزله هارون من موسي الا انه لا نبي بعدي . (3)- آيـا خـشنود نمي شوي كه تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسي باشي , جزاين كه پس از من پيامبري نيست . يعني همانگونه كه هارون وصي و جانشين بلافصل حضرت موسي بود , تو نيز خليفه وجانشين من هستي . 3 - در سـال دهـم هجرت ; رسول خدا صلي اللّه عليه و آله به هنگام بازگشت ازحجه الوداع , در سـرزميني به نام غدير خم علي عليه السلام را در ميان جمعيتي انبوه به عنوان ولي مسلمانان و مومنان معرفي كرد و فرمود : من كنت مولاه فهذا علي مولاه . - هـر كس را تاكنون من سرپرست و صاحب اختيار بودم , از اين پس , اين علي مولي وسرپرست او است . نـكـته مهم و قابل توجه اين است كه پيامبر صلي اللّه عليه و آله در آغاز سخن فرمود : الست اولي بكم من انفسكم ؟ آيا من بر شما , بيش از خود شما برترنيستم ؟ و مسلمانان همگي به تصديق او بـرخـاسـتند , بنابراين بايد گفت كه مرادآن حضرت از واژه مولي در اين حديث همان مقام اولـويـت بـر مـومـنان و سرپرستي وصاحب اختياري تام بر آنان است و مي توان نتيجه گرفت كه حضرت , همان مقام اولويتي كه خود داشت , براي علي عليه السلام نيز ثابت فرمود . و در همان روز بود كه حسان بن ثابت جريان تاريخي غدير را به نظم درآورد و اشعاري سرود كه در ذيل مي آوريم :يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم واسمع بالرسول مناديافقال فمن مولاكم و نبيكم ؟ فقالوا و لم يبدوا اهناك التعامياالهك مولانا و انت نبينا و لم تلق منا في الولايه عاصيافقال له : قم يـا عـلـي فـانـنـي رضيتك من بعدي اماما و هاديافمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له اتباع صدق مـوالـياهناك دعا : اللهم وال وليه و كن للذي عادي عليا معاديا (4)حديث غدير , از احاديث متواتر اسـلامـي اسـت كـه عـلاوه بـر عـلماي شيعه , حدود سيصد وشصت دانشمند سني نيز آن را نقل كـرده انـد (5) كه اسناد آنها به يكصد و ده تن صحابي مي رسد و بيست و شش تن از علماي بزرگ اسلام درباره اسناد و طريق اين حديث ,كتاب مستقل نوشته اند . ابوجعفر طبري , تاريخ نويس معروف مسلمان , اسناد و طريق اين حديث را در دو جلدبزرگ جمع آوري نموده است . براي اطلاع بيشتر به كتاب الغدير مراجعه شود .

شيعه پاسخ مي دهد
حسيني نصب - سيد رضا 1 - شعراء : 214 . 2 - تـاريخ طبري , ج 2 , ص 62-63 و تاريخ كامل , ج 2 , ص 40-41 و مسند احمد ,ج 1 , ص 111 و شرح نهج البلاغه ( ابن ابي الحديد ) , ج 13 , ص 212 -210 . 3 - سيره ابن هشام , ج 2 , ص 520 و الصواعق المحرقه ( ابن حجر ) , ط

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.