-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36918 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

نصوصي كه از طريق اهل سنت كه بر خلافت امام علي بن ابي طالب عليهم السلام دلالت دارد ارائه دهيد ؟
1 - خـوب اسـت آنـچـه را كـه در آغـاز اسلام در مكه پيش از رونق گرفتن اسلام , به هنگامي كه خداوند ( آيه انذار ) را نازل فرموده ملاحظه فرمائيد . آري هنگام نزول آيه : ( و انذر عشيرتك الاقربين ) ( قوم و خويشان نزديكت راانذار كن ) (1) آنها را بـه خانه عمويش ابوطالب (ع ) جمع كرد ; در آن روز چهل نفربدون كم و زياد بودند ; در بين آنها عموهايش ابوطالب , حمزه , عباس , و ابولهب وجود داشتند - اين حديث از احاديث صحيح و ماثور است . در آخـر ايـن حديث آمده كه پيامبر (ص ) به آنها خطاب فرمود :( اي فرزندان عبدالمطلب به خدا سـوگـنـد مـن جـوانـي را در عرب سراغ ندارم كه براي قوم قبيله اش برتر از آنچه من براي شما آورده ام , براي آنها آورده باشد ;من خير دنيا و آخرت را براي شما آورده ام و خداوند مرا فرمان داده كه شما را به سوي آن دعوت كنم . )( فـايكم يوازرني علي امري هذا علي ان يكون اخي و وصيي و خليفتي فيكم ؟ )( كداميك از شما حـاضر است در اين راه با من همكاري كند و پشتيبانم گردد تابرادر , وصي و خليفه من در ميان شـمـا باشد ؟ )همه از او روي برتافتند به جز ( علي ) - با اينكه از همه كم سن و سال تر بود -كه به پـاخاست و گفت :( انا يا نبي اللّه اكون وزيرك عليه )( من اي پيامبر خدا در اين كار , پشتيبان تو خواهم بود . )پـيـامـبـر (ص ) دسـت بـر دوشـش گذاشت و فرمود :( ان هذا , اخي و وصيي و خليفتي فيكم , فـاسمعوا له و اطيعوه )( اين , برادر , وصي و خليفه من در ميان شما است , سخن او را بشنويد و اطـاعـتـش كـنـيد )افراد با خنده از جاي خود بلند شده , به ابوطالب مي گفتند : به تو امر كرد كه سخن فرزندت را بشنوي و اطاعتش نمائي عده زيادي از ( حافظان آثار نبوت ) , اين حديث را با همين الفاظ نقل نموده اند (2) . 2 - حـديثي كه ( امام احمد ) در ( مسند ) , ( امام نسائي ) در ( الخصائص العلويه ) , ( حاكم ) در ( مستدرك ) , ( ذهبي ) در ( تلخيص ) - در حالي كه اعتراف به صحت آن نموده - و غير از اينها از ( نـويـسـنـدگـان سـنـن ) از طرقي كه اتفاق و اجماع بر ( صحت ) آن است از ( عمرو بن ميمون ) آورده اند . وي مـي گـويـد : پيش ابن عباس نشسته بودم كه نه گروه نزد او آمدند و گفتند : ابن عباس يا همراه ما بيا و يا اطرافت را خلوت كن كه با تو سخن داريم ابن عباس گفت : همراه شما مي آيم . ابن ميمون مي گويد : ابن عباس آن روز هنوز سالم بود وبينائي خود را از دست نداده بود . آنها كناري رفتند , شروع به صحبت كردند , ماندانستيم چه گفتند . ( پـس از مـدتـي ) ابـن عـبـاس آمـد , در حـالي كه لباسش را تكان مي داد , مي گفت : اف , تف , بدگوئي مردي را مي كنند كه بيش از ده فضيلت دارد كه احدي آنها را دارا نيست . بدگوئي شخصي مي نمايند كه پيامبر (ص ) درباره اش فرمود : كسي را به جنگ خواهم فرستاد كه خـدا هـرگـز او را خوار و رسوا نمي كند , خدا و رسول را دوست مي دارد ,خدا و رسولش هم او را دوسـت مي دارند ( در اين هنگام ) گردنها كشيده شد ( هر كس مي خواست اين فضيلت نصيب او شود . ) فـرمـود : ( علي ) كجاست ؟ ( علي ) آمد درحالي كه چشمش درد مي كرد , نمي توانست ببيند , آب دهـان را در چـشمانش ريخت , سپس پرچم را سه بار به اهتزاز درآورد , آنگاه آن را به ( علي ) داد , ( عـلي ) ( رفت و پس از پيروزي و كشتن مرحب خيبري ) با اسير گرفتن صفيه فرزند حيي بازگشت . ابـن عـباس گفت : پيامبر (ص ) ( فلاني را براي خواندن سوره توبه بر مكيان روانه ساخت , ولي ( علي ) را به دنبال او فرستاد كه از او بگيرد و فرمود : اين سوره را مردي بايد ببرد كه او از من و من از او باشم . ابن عباس گفت : و پيامبر (ص ) به عمو و عموزادگانش گفت : كداميك از شما در دنياو آخرت بـا مـن هـمراهي و دوستي مي كند ؟ همه امتناع كردند ; ( علي ) برخاست وگفت : من در دنيا و آخـرت هـمـكـاري و دوسـتـي با تو خواهم نمود ; پيامبر (ص ) فرمود :تو ولي من در دنيا و آخرت خـواهـي بـود , سـپـس او را رها كرد و باز به آنها رونموده فرمود كداميك از شما در دنيا و آخرت حـاضـر اسـت همراهي و دوستي مرا به عهده گيرد ؟ همه امتناع كردند , ولي ( علي ) برخاست و گفت : من در دنيا و آخرت به شما كمك و دوستي خواهم نمود ; حضرت به او فرمود : تو ولي من در دنيا و آخرت خواهي بود . ابن عباس گفت : ( علي ) نخستين كس پس از ( خديجه ) بود كه ايمان آورد . ابـن عـبـاس گـفـت : پيامبر (ص ) عباي خود را بر ( علي , فاطمه , حسن و حسين (ع ) )افكند و فرمود : ( خداوند اراده كرده رجس و ناپاكي از شما ( اهل بيت ) رابزدايد , و شما را به خوبي پاكيزه و تطهير سازد (3) . )ابـن عـبـاس گفت : ( علي ) , جان خود را به خاطر خدا در معرض فروش قرار داد , لباس پيامبر (ص ) را پـوشـيـد و در جـاي او خوابيد , مشركان به او سنگ مي زدند 000تا آنجا كه گفت : پيامبر (ص ) براي ( جنگ تبوك ) حركت كرد ; مردم نيز همراه اواز مدينه خارج شدند . ( علي ) عرض كرد : من با شما بيايم ؟ فرمود : نه ( علي ) گريه كرد . پيامبر (ص ) به او فرمود :( اما ترضي ان تكون مني بمنزله هارون من موسي , الا انه ليس بعدي نبي , انـه لايـنـبغي ان اذهب الا و انت خليفتي ) ( آيا راضي نيستي كه تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسي باشي ؟ با اين تفاوت كه پس از من پيامبري نيست . سزاوارنيست من بروم مگر اينكه تو خليفه و جانشين من باشي . )و پيامبر (ص ) به او فرمود :( انت ولي كل مومن بعدي و مومنه ) ( تو ولي تمام مومنان , پس از من خواهي بود ). ابـن عـبـاس گفت : پيامبر (ص ) تمام درهائي را كه به مسجد باز مي شد مسدود ساخت غيراز در خانه ( علي ) , و او داخل مسجد مي شد در حالي كه جنب بود و غير از آن راهي نداشت . ابـن عـبـاس گـفـت : پيامبر (ص ) فرمود :( من كنت مولاه فان مولاه علي )( هر كس من مولا و سرپرست اويم , سرپرست و مولايش علي است (4) ) .

المراجعات / ترجمه محمد جعفر امامي ( حق جو و حق شناس )
موسوي عاملي - سيد شرف الدين 1 - سوره شعراء آيه 214 . 2 - اين حديث از احاديث صحيح است كه بسياري از حافظان و دانشمندان , آن را باهمين الفاظ يا قريب به آن نقل نموده اند . - رجـوع كـنيد به تاريخ ( طبري ) ج 2 ص 319-321 ط دارالمعارف مصر , الكامل في التاريخ (

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.