-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36920 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:40

گفته مي شود : لفظ [ الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يوتون الزكاه و هم راكعون ] جمع است , حال چگونه بر امام علي (ع ) اطلاق مي شود با اينكه او مفرد است ؟
1 - جـوابـش اين است كه عرب تعبير جمع را براي مفرد نيز مي آورد والبته اين , به خاطر نكته اي است كه اقتضاي اين معني را دارد . 2 - شـاهـد بـر ايـن معني , قول خداي تعالي در آيه مباهله است (1) كه لفظ ابناء , نساء و انفس بر حسنين , فاطمه و علي بالخصوص اطلاق شده و اين مطلب , اجماعي است و مورد اتفاق همه است (2) . و اين اطلاق براي تعظيم شان آنها انجام شده است . نظائر اين استعمالات قابل احصاء و جمع آوري نيست (3) . اين , از ادله جوازاطلاق لفظ جمع بر مفرد است در صورتي كه نكته اي اقتضا كند . 3 - نـكته بسيار دقيق و لطيفي در آيه مورد بحث است و آن اينكه اين آيه با الفاظ جمع آمد نه مفرد , بدين خاطر كه اين حقيقت خود , از ناحيه خداوند ,براي عده زيادي از مردم , رحمت و مـرحمت است , زيرا بدگويان علي , دشمنان بني هاشم و سائر منافقان و حسودان و كساني كـه مـي خـواسـتند خود پيش بيفتند ,طاقت آن را نداشتند كه اين واقعيت را با صيغه مفرد بـشـنـونـد , چـه در ايـن صورت جايي براي مشتبه ساختن حقيقت و محلي براي به گمراهي انـداخـتـن , وجودنداشت , و در اين حال - به سبب مايوس شدن آنها از خواسته خود - ممكن بود وضـعي از ناحيه آنان به وجود آيد كه عواقب آن موجب وحشت بر اسلام شود , لذا به صيغه جمع آورده شـد با اينكه براي مفرد بود تا از اين وضع پيشگيري گردد , سپس نصوص و تصريحات ديگري , پشت سر هم , به عبارات مختلف , و در مقامات متعددصادر گرديد تا امر ولايت را بين آنان تدريجا پخش نمايد . و ايـن , هـمـچـنان ادامه داشت تا اينكه خداوند در روز غدير دين را كامل نمود ونعمت را تمام فرمود . ايـن روش پيامبر (ص ) در رساندن اين واقعيت , همان روش حكيمان است در رساندن مطالبي كه ابراز آن براي مردم سخت مي باشد . اگـر ايـن آيه با عبارت مخصوص مفرد بود , هرگز حاضر به شنيدن آن نبودند ,انگشتان را در گوش مي گذاشتند و سخت با كبر و غرور از آن روي مي پيچيدند . ايـن نكته كه گفته شد , اختصاص به اين آيه ندارد بلكه در تمام آياتي كه در قرآن حكيم , درباره فضائل علي و اهل بيت (ع ) آمده , جاري است . 4 - و هـيچگاه نمي توان نصوصي را كه بر شما خوانديم و آنچه نخوانديم - همچون نص غدير و نصوص وصيت - , تاويل نمود . خـصـوصا كه اين نصوص با اخبارمتضافر و متناصر كه خود به تنهائي از نصوص صريح كمتر نيستند , تاييدمي شوند . و كسي كه بر اينها با ديده انصاف بنگرد , همينها را ادله اي قاطع وبرهاني ساطع و روشن بر حق مي يابد .

المراجعات / ترجمه محمد جعفر امامي ( حق جو و حق شناس )
موسوي عاملي - سيد شرف الدين 1 - سوره آل عمران آيه 61 . 2 - رجـوع كنيد به صحيح ( مسلم ) كتاب الفضائل باب فضائل علي بن ابي طالب ج 15 ص 176 ط مـصـر بـا شرح نووي , صحيح ( ترمذي ) ج 4 ص 293 ح 3085 و ج 5 ص 301ح 3808 , شواهد الـتـنـزيـل ( حـاكـم حـسـكاني حنفي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.