-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36938 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:18

چه منابع و كتابهايي در باره حقانيت حضرت علي و شيعه وجود دارد؟
در اين رابطه مي توانيد از كتاب هاي زير استفاده كنيد .1- بررسي مسايل كلي امامت ابراهيم اميني 2- امامت و رهبري شهيد مطهري 3- آنگاه هدايت شدم تيجاني سماوي ، ترجمه : سيد محمد جواد مهري 4- اهل سنت واقعي كيست ؟تيجاني سماوي ، ترجمه : سيد محمد جواد مهري 5- از آگاهان بپرسيدتيجاني سماوي ، ترجمه : سيد محمد جواد مهري 6- اهل بيت ، كليدمشكل هاتيجاني سماوي ، ترجمه : سيد محمد جواد مهري 7- همراه باراستگويان تيجاني سماوي ، ترجمه : سيد محمد جواد مهري 8- عبدالله بن سبا، ج 3 - 1علامه عسكري 9- نقش ايمه در احياي دين ، ج 15 - 1علامه عسكري 10- يكصد و پنجاه صحابي ساختگي علامه عسكري 11- نقش عايشه در تاريخ اسلام علامه عسكري 12- انديشه هاي اسلامي در ديدگاه دومكتب ( ترجمه معالم المدرستين ) ، ج 2 - 1 ، علامه عسكري ، ترجمه : دكترجليل تجليل 13- حق جو و حق شناس ( ترجمه المراجعات ) ، علامه سيدشرف الدين ، ترجمه محمد رضا امامي 14- شيعه در اسلام علامه طباطبايي 15- شيعه و تهمت هاي نارواعلامه جواد شري 16- شيعه پاسخ مي گويدسيد رضا حسيني نسب 17- فريب صالح الورداني 18- خاطرات مدرسه سيد محمد جواد مهري 19- سيري در صحيحين محمد صادق نجمي 20- الغديرعلامه اميني 21- عبقات الانوارميرحامد حسين 22- احقاق الحق علامه شهيد تستري 23- شبهاي پيشاورسلطان الواعظين شيرازي 24-راه ما، راه و روش پيامبر ماعلامه اميني ، ترجمه : موسوي همداني 25- جزوه ضميمه ( تصوير بخشي از حديث غدير ( ( الغدير فارسي ) ) ) ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.