-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36942 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

باتوجه به اينكه حضرت علي ( ع ) همسري بزرگوار داشتند پس چرا در نهج البلاغه زنان را نكوهش مي كنند؟
درباره نهج البلاغه و اشكالاتي كه به نظر شما رسيده است نكاتي به اطلاع مي رسد .الف ) اولاً؛ نهج البلاغه همه سخنان حضرت علي ( ع ) نيست بلكه بخشي انتخاب شده از مجموعه آنهاست ، بنابراين كسي كه مي خواهد قضاوتي كلي نسبت به كلمات آن حضرت داشته باشد بايد همه سخنان آن حضرت را ببيند .اين سخنان در كتب تاريخي و روايي به صورت پراكنده وجود دارد ولي مجموعاً نيز در كتابي به نام مستندالامام علي ( ع ) گردآوري شده كه تاكنون 6 جلد از آن منتشر شده است . بنابراين در تدوين نهج البلاغه گزينشي از سوي سيد رضي صورت گرفته و طبيعي است كه در اين گزينش سليقه ايشان دخيل بوده است . ب ) همه آنچه كه در نهج البلاغه آمده از نظر سند يكسان نيستند، بلكه نهج البلاغه مشتمل بر مجموعه اي ازكلماتي است كه از آن حضرت به طرق مختلف نقل شده لذا برخي از آنها ازنظر سند ضعيف مي باشد .ج ) موضوع خطبه آن حضرت پس از بازگشت ازجمل ( در صورت صحت سند ) ناظر بر شرايط خاصي است كه به خاطرجنگ جمل پيش آمده بود در اين جنگ عايشه نقش مهمي در برانگيختن مردم به جنگ با حضرت داشت هم چنين زنان بصره در اين زمينه نقش موثري داشتند، سخنان حضرت ناظر به اين جريانات است . د ) حضرت درخطبه ها و سخنان خويش تنها زنان را مورد نقد قرار نداده است بلكه مردان را نيز بارها و بارها به سخت ترين انتقادات نكوهيده است . ( ( اي شبه مردان كه مرد نيستنيد و مانند نوجوانان نابالغيد ) ) و نمونه هاي ديگر از اين قبيل درحقيقت در آسياب نقد آن حضرت مرد و زن يكسان قرار مي گيرند .ه ) موضوع ديگري كه در پايان بايدبه آن اشاره كنيم آن است كه نظام خلقت نظام احسن است ( ( الذي احسن كل شي خلقه ؛ خداي كه هر چيزي را در بين بهترين وضعيت آفريد ) ) ، ( سجده ،آيه 7 ) . ( ( لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ؛ ما آدمي را در بهترين اندازه آفريديم ) ) . بر اين مبنا خلقت موجود ناقص ( بالاصال ) و يا شر همه جانبه درآفرينش معنا ندارد چگونه مي توان تصور كرد كه خداوند نيمي از آدميان را كه گل سر سبد آفرينش هستند، ناقص يا شر آفريده باشد .بلي اگر منظور ازنقص ، نقص نسبي باشد هر موجودي نسبت به موجود ديگر نقص نسبي دارد؛ زن نسبت به مرد از نظر قواي بدني و برخي خصوصيات ديگر نقص دارد چنانكه مرد نيز نسبت به برخي ويژگي ها در برابر زن ناقص به شمارمي رود، خلاصه آن كه زن و مرد موجودي هستند كه مكمل يكديگرند چراكه آفرينش بر مبناي زوجيت است و خداوند اين دو را به گونه اي آفريده كه بتوانند در كنار يكديگر نهاد مقدس خانواده را ايجاد و فرزندان خود راپرورش دهند .آري ، پندار پستي زنان تفكري جاهلانه و دور از فرهنگ قرآن است ، چرا كه قرآن زن و مرد را يكسان ارج مي نهد .( ( ولقد كرمنا بني آدم ) ) ودهها آيه ديگر كه در اين زمينه وجود دارد .براي آگاهي بيشتر ر.ك : زن درآيينه جلال و جمال ، آيت الله جوادي آملي . درباره حكمت 238 شبيه اينگونه تعابير در نصوص ديني نسبت به امور ديگر مانند ( ( دنيا ) ) نيز وجوددارد .اينگونه بيان نوعي صنعت ادبي به نام ( ( مجاز در اسناد ) ) است ، يعني حكم چيزي را به چيز ديگر اسناد دادن . مثلاً در علايم راهنمايي و رانندگي گاه به علامت ( ( پيچ خطرناك ) ) برخورد مي كنيم ، در حالي كه پيچ به خودي خود هيچگونه خطري ندارد؛ آنچه خطرناك است عبور از آن با سرعت غيرمجاز است . روايات فوق نيز در واقع هشدار به مردها نسبت به خطر زنبارگي و دنياپرستي است . يعني زنبارگي ، دنيا پرستي و فرو غلطيدن در گرداب شهوت ، ظاهري نوشين و باطني نيش آلود دارد .پس خطر اصلي از كف نهادن كنترل نفس در رويارويي با زنان و مطامع دنياوي است. ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.