-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37072 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

درباره ي حديث دعوت عشيره و حديث سفينه و حديث حق و حديث منزلت توضيح فرماييد ؟
1 . حديث دعوت عشيره از موضوعات مسّلم تاريخي است كه شيعه و سني به تفصيل در كتابهاي تاريخ و تفسير آن را آورده اند . و شرح اجمالي ماجرا اين است كه هنگامي كه آيه ي شريف « و انذر عشيرتك الاقربين؛ خويشاوندان نزديك خود را از عذاب الهي بترسان » . نازل شد ، پيامبر گرامي اسلام ( ص ) براي انجام اين امر خويشان و سران فاميل خود را جمع كرد و پس از حمد و ثناي خداوند ، طي سخناني دعوت خويش را به آنها ابلاغ كرد و فرمود .{P - سوره شعراء ، آيه 214 . P}
« خدايم به من فرمان داده كه شما را به جانب او بخوانم كدام يك از شما پشتيبان من خواهد بود ، تا برادر و وصي و جانشين من ميان شما باشد ؟ » در اينجا همه ساكت شدند و هيچكس جواب نداد . حضرت علي ( عليه السلام ) كه آن روز سنش از پانزده سال تجاوز نكرده بود برخواست و گفت : « اي پيامبر خدا من آماده ي پشتيباني از شما هستم » . رسول خدا ( ص ) دستور داد تا بنشيند و گفتار خود را تا سه بار تكرار نمود . جز علي ( عليه السلام ) كسي پرسش آن حضرت را پاسخ نگفت . در اين هنگام رسول خدا ( ص ) رو به خويشاوندان نمود و فرمود : « ان هذا اخي وصيي و خليفتي عليكم فاسمعوا له و اطيعو؛ مردم اين جوان برادر و وصي و جانشين من در ميان شما است به سخنان او گوش دهيد و از او پيروي كنيد » .
2 . حديث سفينه نيز چون حديث دعوت عشيره از احاديث معتبر و مسلم بين شيعه و سني است . براساس اين حديث رسول خدا ( ص ) فرمود : « انما مثل اهل بيتي فيكم كمثل سفينه نوح ، من ركبها ، نجا و من تخلف عنها ، غرق؛ مثل اهل بيت من در ميان شما همچون كشتي نوح است ، كه هركس بر آن كشتي سوار شد ، نجات پيدا كرد و هركس به جاي ماند ، غرق شد » .
3 . حديث حق نيز همچون دو حديث بالا از احاديث مسّلم است ، كه در كتابهاي شيعه و سني با تعبيرهاي مختلف نقل شده است . براساس اين حديث رسول خدا ( ص ) فرمود : « علي مع الحق و الحق مع علي . . . علي ( عليه السلام ) با حق است و حق با علي ( عليه السلام ) است . علي ( عليه السلام ) هيچگاه از حق جدا نيست و حق هميشه با اوست » .
4 . حديث منزلت نيز در كتابهاي شيعه و سني با تعبيرهاي گوناگون نقل شده است . و آن اينكه آن حضرت فرمود : « انت مني به منزله هارون من موسي ، الاّ انه لانبي بعدي؛ اي علي ! تو نسبت به من ، به منزله هارون نسبت به موسي ( عليه السلام ) هستي . [همانطور كه هارون خليفه و وصي بلافصل حضرت موسي ( عليه السلام ) بود تو نيز خليفه و وصي بلافصل من هستي . ] جز اينكه بعد از من پيامبري نخواهد آمد » .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.