-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37303 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

2ـ چرا ما مي گوييم كه امام رضا(ع) ما را دعوت كرده در صورتيكه در حالات شفايافتگان مي خوانيم كه امام شب قبلش در خوابشان آمده است؟
ج2ـ اگر منظورتان از اين سؤال اين است كه چون مي گويند هر كسي كه به حرم مشرف مي شود با دعوت امام رضا (ع) است چرا ما براي آن كه مطمئن شويم امام (ع) ما را دعوت كرده خود به خواب ما نمي آيد همانطور كه به خواب شفايافتگان مي آيند، بايد گفت: همانطور كه در پاسخ قبلي به عرضتان رسيد ظرفيت همه انسانها به يك صورت نيست و كسي كه مي خواهد انسانهاي الهي را (حتي در خواب )ببيند بايد آيينه دل را پاك كند تا بتواند با روح پاك آنها ارتباط برقرار كند، اگر دل و روح شما در طي روز به دنبال پاكي ها و خوبي ها است و از اين كار لذت مي برد و تمام هم و غمش رسيدن با پاكي ها و متصل شدن به ريسمان الهي است در خواب نيز روح به دنبال معشوق و محبوب خود مي رود و مظهر پاكي ها و نيكي ها خود امام است چنين شخصي در خواب موفق به ديدار امام مي شود. آن شخص شفايافته نيز به خاطر آنكه تمام هم و غم و اميد و آرزويش را در امام (ع) ديده و به خاطر همين از همه علايق و دلبستگي هاي دنيوي صرف نظر كرده و تمام توجه اش را به خدا بزرگ و امام معصوم متمركز كرده در خواب نيز روحش به دنبال همان اميدو آرزو مي رود. چنين شخصي در خواب موفق به ديدار حضرت مي شود.
البته توجه امام رضا (ع)به همه دلها است اما دلها به قدر ظرفيتشان از آن بهره ند مي شوند، علاوه بر اين لازمه توجه و دعوت امام(ع) اين نيست كه حتماً به خواب ايشان بيايد بلكه ايشان با تشرف به حرم مطهر امام رضا(ع) و پيدا كردن حال معنوي و سبكي روحي و بي ميلي به گناه در مي يابد كه مورد لطف و رأفت امام مهربان قرار گرفته اند و بايد سپاسگزار خداي بزرگ و مهربان باشند.

منابع و مآخذ:
1ـ قرآن كريم مباركه نساء، آيه 110.
2ـ توبه از ديدگاه قرآن و حديث، عليرضا صفايي، ص116ـ117.
3ـ تفسير نور الثقلين به نقل از تفسير نمونه، ج15،ص161.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.